Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту Розквітівської сільської ради ради «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю) на території Розквітівської сільської ради ради Березівського району Одеської області»

Дата: 29.04.2024 13:49
Кількість переглядів: 32

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту Розквітівської сільської ради ради «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю) на території Розквітівської сільської ради ради Березівського району Одеської області»

 

     Цей аналіз регуляторного впливу розроблений з дотриманням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Розквітівської сільської ради «Про встановлення  проекту ставок податку на майно ( в частині плати за землю) в 2025 році на території Розквітівської сільської ради».

 

 1. Опис проблеми

 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі податку на майно в частині плати за землю, покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

      Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення «Про встановлення  на території Розквітівської  сільської ради Березівського району Одеської області ставок податку на майно (в частині плати за землю)» з додатками до цього рішення.

        Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення податку на майно в частині плати за землю,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

        Таким чином, з 01.01.2025 р. сплата земельного податку повинна здійснюватися відповідно до рішення сільської ї ради «Про встановлення  на території Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області ставок податку на майно (в частині плати за землю)», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

В разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватися ставки податку затверджені в минулому році при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. 

Ухвалення рішення сільської  ради «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю) на території Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2025 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на майно в частині податку за землю, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та виділення коштів на підтримку ЗСУ  до закінчення воєнного стану, що триває на території нашої країни.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акта:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

 у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання є установлення ставок та пільг з плати за землю відповідно до вимог ПКУ, отримання до бюджету Розквітівської сільської ради прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.   

 Індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

- кількісні: надходження плати за землю до доходної частини бюджету Розквітівської сільської  ради, що надають можливість для забезпечення виконання соціально важливих програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

- часові: дія регуляторного акту протягом року;

- якісні: забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

  • визначення земельного податку, що має справлятися на території сільської ради;
  • встановлення відносин, що виникають у сфері справляння земельного податку;
  • встановлення розмірів земельного податку та пільг для фізичних та юридичних осіб в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади;
  • здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати земельного податку при формуванні сільського бюджету.

 

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернати

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття проекту регуляторного акту призведе до невиконання вимог ст.284.1 «Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», яке вступило в силу 11.08.2021 року

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту створить нормативно-правову базу для оподаткування земельним податком на території Розквітівської сільської ради, відповідно до Податкового Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської  ради.

 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати податку на майно в частині плати за землю відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішенням органів місцевого самоврядування ставок податку на майно в частині плати за землю, такий податок сплачується платниками у порядку, встановленому Кодексом із застосуванням ставок , які діяли в поточному році.

Неприйняття рішення «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю) на території Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області» та не встановлення ставок з 01.01.2025 року спричинить втрати дохідної частини сільського бюджету.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Надходження до бюджету громади від платників земельного податку надходитиме по ставкам, які діяли в поточному році.Також для деяких платників взагалі не буде встановлено ставки податку на земельні ділянки, що унеможливи надходження до бюджету громади близько 4840 грн.  та вплине на здорове конкурентне середовище.

Альтернатива 2

Запровадження уніфікованої форми для ставок та пільг із сплати земельного податку.

Очікувані надходження земельного  податку до бюджету Розквітівської сільської ради у 2025 році складуть 4,840 тис. грн, прогнозні у 2026 році –  4,840 тис. грн.

Витрати часу на підготовку проекту регуляторного акту та на проведення відстежень його результативності

 

 

 

 1. Оцінка аналізу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні надходження до бюджету сільської територіальної громади за певними видами цільового призначення  від платників земельного податку, таким чином сільський бюджет недоотримає надходжень на суму 4840,00 грн.

Альтернатива 2

Встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку для суб’єктів підприємництва не матиме впливу на сферу інтересів громадян. Однак, громадяни також є платниками земельного податку, наприклад на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. При цьому нарахування земельного податку громадянам проводиться контролюючим органом, який надсилає платникові за місцем його реєстрації податкове повідомлення – рішення про сплату податку.

Використання уніфікованої форми ставок та пільг для ознайомлення. Сплата земельного податку дасть можливість профінансувати розвиток громади.

Витрати часу на ознайомлення з рішенням.

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

1949

1949

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

100

100,0

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність витрат на сплату земельного податку

Відсутні

Альтернатива 2

Встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку за уніфікованою формою спростить користування рішеннями органів місцевого самоврядування при складанні та поданні податкової звітності платниками.

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2025 року. Бюджет отримає додаткові надходження.

Витрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням.

Витрати на адміністративні процедури (процедура отримання первинної інформації, організація виконання вимог регулювання).

Витрати на заповнення та подання звітності про нарахування податку на майно (у частині плати за землю) до ДПІ в Одеській області

Витрати на сплату земельного податку за ставкою, встановленою рішенням, відповідно до класифікації видів цільового призначення.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнути повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть буди досягнути майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнути частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Не прийняття регуляторного акту призведе до неможливості подання контролюючому органу рішення в частині ставок та пільг із сплати земельного податку за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», яке вступило в силу 11.08.2021 року

Даний спосіб не сприяє меті державного регулювання, а також веде до зменшення надходжень до бюджету громади не дає можливість в повній мірі фінансувати розвиток громади.

Альтернатива 2

4

Виконання вимог Податкового кодексу України, зокрема запровадження уніфікованої системи рішень щодо ставок та пільг по земельному податку. Також надходження податків дає змогу виділяти кошти на підтримку і розвиток громади, виконати бюджет у 2025 році.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для органів місцевого самоврядування:

Недоотримання плати за землю до бюджету громади в 2025 році – 4840,00 грн.

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Незмінність ставок земельного

Додаткових витрат за цією альтернативою в органах місцевого самоврядування, у громадян та суб’єктів господарювання не виникатиме

Проблема продовжуватиме існувати.

Недотримання вимог статті  284.1

Альтернатива 2

Для органів місцевого самоврядування:

Додаткове надходження плати за землю до бюджету громади в 2025 році будуть отримані в прогнозованому обсязі – 4840,00 грн.

Для громадян:

Забезпечення фінансування з бюджету видатків на утримання та розвиток громади.

Для суб’єктів господарювання:

Спрощення користування ставками земельного податку при складанні податкової звітності

Для органів місцевого самоврядування:

Витрати часу на підготовку проекту регуляторного акту та на проведення відстежень його результативності.

Для громадян:

Витрати часу на ознайомлення з регуляторним актом.

Для суб’єктів господарювання:

Витрати на ознайомлення з рішенням та сплати податків.

Задекларовані цілі будуть досягнуті у разі прийняття акту. Зокрема, дотримані вимоги Податкового кодексу України щодо форми рішення про ставки та пільги по земельному податку.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми залишається, цілі не будуть досягнуті

Зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 2

Вирішення проблеми в повному обсязі

Зміни до діючого законодавства України

 

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

       Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми, є виконання вимог Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», яке вступило в силу 11.08.2021 року, що відбуватиметься шляхом встановлення ставок та пільг по земельному податку відповідно до видів цільового призначення земель, визначених Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від    17 жовтня 2012 року № 1051

            Розробку та прийняття цього проекту регуляторного акту необхідно здійснити з дотриманням вимог Податкового кодексу України в частині термінів його прийняття та оприлюднення, вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

            Проект рішення в повній мірі відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

 • доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження земельного податку, та нарощування доходної частини бюджету сільської територіальної громади;
 • ефективності – запровадження даного регуляторного акту дасть змогу у подальшому отримувати додаткові надходження від земельного податку, особливо за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності);
 • збалансованості – для суб’єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт – чітке визначення умов сплати земельного податку, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;
 • передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб’єктам господарювання, які є платниками земельного податку, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу на подальші роки;
 • принципу прозорості – даний проект рішення підлягає оприлюдненню на дошках об’яв Розквітівської сільської ради та сайті громади.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання складає 100 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів мікропідприємництва здійснено згідно з М-тестом.

.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Запропонований термін дії акта: безстроковий

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Регуляторний акт, прийнятий радою громади, діє до внесення змін або визнання таким, що втратив чинність.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

            Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

 1. Обсяги надходжень земельного податку до бюджету Розквітівської територіальної громади.

 

Показники надходжень земельного податку у 2023-2025 роках, тис. грн.

Показники результативності

Показники на 2023 рік

Плановий обсяг на 2024 рік

Прогнозний обсяг на 2025 рік

Земельний податок з юридичних

1771,832

1795,674

1903,400

Земельний податок з фізичних осіб

3152,998

3215,000

3407,900

Разом:

4924,830

5010,674

5311,300

 

Індикативні прогнозні показники доходів бюджету сільської територіальної громади обраховані з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудні 2023 року № 1315 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки»».

 1. Динаміка кількості платників земельного податку.
 2. Розмір коштів і час, що витрачатиметься платниками на дії, пов’язані з виконанням вимог цього акту.

            3. Рівень поінформованості платників з основних положень цього регуляторного акту.

           

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

            Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом, з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, але не пізніше, ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення ставок земельного податку, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – фінансовим відділом Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області, шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету сільської територіальної громади.

 

10. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, суб’єктів господарювання, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу за адресою: с.Розквіт, вул. Санаторна, тел. – 0677973414, фінансовий відділ Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області.

 

 

Підготовлено 

Фінансовим відділом Розквітівської сільської ради

Березівського району Одеської області

 

 

Додаток 1

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікропідприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня   2024 р. по 15 квітня 2024 р.

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експерті, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації

Дата

07.04.2024

Робочі наради та зустрічі (опитування)

7

 Обговорено  запропоновані  ставки податку. Отримано інформацію від представників та запропоновано  встановити ставки земельного податку для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування і  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), так як вони не були встановлені. Всі інші розміри  ставок податку на нерухоме майно в частині земельного податку залишити   на рівні діючих ставок.

Дата:  14.04.2024

Вид консультацій: консультації у телефонному режимі

10

Обговорено та узгоджено розмір ставок податку.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро - та малі):

кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання:1949  (одиниць);

3. Розрахунок витрат суб’єктів підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн.

Періодичні (за наступний рік), грн.

Витрати за
п’ять років, грн.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

-

 

-

 

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури сплата податку

2725,14

-

13625,71

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

2725,14

Х

13625,71

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1949

8

Сумарно, гривень

5311300,00

Х

26556500

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

12,00

 

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

12,00

 

60,00

11

Процедури офіційного звітування

 

12,00

 

60,00

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

 

0,00

13

Інші процедури (уточнити)

 

-

-

14

Разом, гривень

36,00

Х

120,00

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1949

16

Сумарно, гривень

70164,00

        Х

233880,00

           

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2024 рік при 40-годинному робочому тижні становить 2043 годин, норми розраховані з урахуванням того, що воєнний стан подовжено до 14.05.2024 р. Використовується мінімальний розмір заробітної плати, який з 01.01.2024 року становить  7100 грн. та 42,60 грн. у погодинному розмірі, а з 01.04.2024 року – 8000 грн. та 48,00 грн. у погодинному розмірі.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), тис.грн.

За п’ять років тис.грн.

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

70,164

233,880

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

5311,3

26556,5

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

5381,464

26790,380

 

   Сільський голова                                                           Олександр ПАВЛИШИНЕЦЬ

 

П.3 та п,4 це загальний обсяг податків отриманий від всих платників

П.2 саме дохід який надійде додатково (різниця)

 

  Комунгосп НГО 76739,16*1,051=80652,85*0,0704(площа)=242грн. *20 (ділянок)=4840,00 грн. На рік                                                     


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь