Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

Громадські обговорення

                                                                         

Україна

 РОЗКВІТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХV чергова  сесія VIII  скликання

                                                                           РІШЕННЯ     

                                             

24 листопада  2021 року                     с. Розквіт                                                  № 670-15/VIII

Про попередній розгляд проєкту сільського бюджету на 2022 рік                                                   та прогнозу на 2023-2024 роки

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Людмили НЕБЕЛЕНЧУК щодо бюджету Розквітівської сільської територіальної громади на 2022 рік, керуючись ст.ст. 27,28,29,30,32, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу України, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Схвалити проєкт рішення «Про бюджет Розквітівської сільської територіальної громади на 2022 рік» (15506000000)» (додаток 1) .
 2. Схвалити прогноз сільського бюджету на 2023 та 2024 роки (додаток 2).
 3. Проєкт рішення «Про бюджет Розквітівської сільської територіальної громади на 2022 рік» (1550600000)» та прогноз сільського бюджету на 2023 та 2024 роки включити до порядку денного шістнадцятої сесії восьмого скликання, яка відбудеться 24.12.2021 року о 10.00 в залі засідань сільської ради.
 4. Організувати громадське обговорення проєкт рішення «Про бюджет Розквітівської сільської територіальної громади на 2022 рік» (1550600000)» під час засідання громадськості  при сільському голові 10.12.2021 року та висвітлення на веб-сайті громади.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                            Олександр ПАВЛИШИНЕЦЬ   

 

 

 

 

 

Додаток  1

до рішення сесії Розквітівської сільської  ради
від  24 листопада 2021 року  №
 670-15/VIII 
 

 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

«Про бюджет Розквітівської сільської територіальної громади»

на 2022  рік

 

(15506000000)

(код бюджету)

     Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Розквітівська сільська рада об’єднана територіальна громада  

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 42165268 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 42042560 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 122708 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 42165268 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 42042560 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 122708 гривень;

профіцит  в бюджеті загального фонду відсутній  згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит  спеціального фонду  бюджету складає  відсутній  згідно з додатком 2 до цього рішення ;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі  420426 гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 126128 гривень, що становить 0,3  відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати  місцевій державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

Розподіл  між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я здійснюється  відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  у сумі 4352100 грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2022 рік"

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15  Бюджетного кодексу України;

3) кредитування відсутнє

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-І,71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2022  рік":

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2  частини 3 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) кредитування відсутнє.

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити:

у 2022 році  надання місцевих гарантій  не планується;

на 31 грудня 2022 року місцевого боргу не планується та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу  не планується.

9. Визначити у разі необхідності надання суб’єктами господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених Розквітівською сільською територіальною громадою майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань та сплати до місцевого бюджету плати за їх отримання, або про звільнення від такої необхідності.

10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації;

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

11. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового відділу за погодженням з постійною комісією з питань  бюджету, фінансів   та соціально – економічного розвитку, промисловості та сфери послуг  розміщувати на конкурсній основі тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів бюджету на депозитних рахунках банківських установ.

 

12. Дозволити  Керівнику Фінансового відділу отримувати в органах Державної казначейської служби України позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених  видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору  здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

14. Забезпечити  виконання головними розпорядниками коштів бюджету Розквітівської сільської територіальної громади норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

15. Відповідно до частини 7 статі 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету територіальної громади фінансовий відділ за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

     Відповідно до частини 8 статі 23 Бюджетного кодексу України  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням сесії  Розквітівської  сільської ради ТГ, погодженим з постійною комісією з питань  бюджету,фінансів   та соціально – економічного розвитку, промисловості та сфери послуг у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

     Вносити зміни до переліку об’єктів та заходів , що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фонду, з послідуючим погодженням із  постійною комісією з питань  бюджету,фінансів   та соціально – економічного розвитку, промисловості та сфери послуг.

 Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет  територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

16. Здійснення з 01 січня 2022 року з бюджету територіальної громади видатків до інших місцевих бюджетів на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, згідно обсягам трансфертів , які визначено у додатку 5 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків  між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

17. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 р.

18. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Згідно пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення даного рішення протягом десяти днів з дня його прийняття в засобах масової інформації.

20. Субвенції, надані з місцевого бюджету громади до обласного та державного бюджету є остаточними і  безповоротними та використовуватимуться у натупному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісією з питань  бюджету,фінансів   та соціально – економічного розвитку, промисловості та сфери послуг.

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Олександр ПАВЛИШИНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

                                                                                     до рішення сесії Розквітівської сільської  ради
                                                                                     від  24 листопада 2021 року  №
 670-15/VIII 

 

 

Прогноз місцевого  бюджету територіальної громади на 2023-2024 роки

 

Планування доходів місцевого бюджету  територіальної громади на 2023 – 2024 роки здійснювалося на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України та на  основні макропоказників економічного і соціального розвитку громади на 2023 і 2024 роки схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555

При розрахунку прогнозу доходів місцевого бюджету громади було враховано основні показники соціального - економічного розвитку  територіальної громади на цей період.

Прогнозні обсяги надходжень та видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету громади на 2023 – 2024 роки наведені в таблиці:

 

 

2023 рік

2023 рік

Обсяг доходів (без трансфертів)

20229222

20889917

- загальний фонд

20100011

20754245

у тому числі:

 

 

податок на доходи фізичних осіб

8657752

9217802

- спеціальний фонд

129211

135672

Трансферти з державного бюджету

22221500

22221500

Дотації

5182800

5182800

Субвенції

17038700

17038700

Обсяг видатків

42450722

43111417

- загальний фонд

42321511

42975745

- спеціальний фонд

129211

135672

 

Видатки місцевого бюджету на 2023-2024 роки

 

Прогноз видатків місцевого бюджету на 2023-2024 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки,  підвищення розмірів державних соціальних стандартів, прийнятих рішень рад щодо надання трансфертів, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування.

    При формуванні видаткової частини враховано встановлення:

мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року – 7176 грн., з 1 січня 2024 року – 7665 грн.

посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС-  з 1 січня 2023 року – 3193 грн., з 1 січня 2024 року – 3411 грн.

прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі

 • з 1 січня 2023 року — 2589 гривні, з 1 липня2713 гривні, з 1 грудня — 2778 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 

 дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року — 2272 гривень, з 1 липня — 2381 гривень, з 1 грудня — 2438 гривні;

 

 дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року — 2833 гривень, з 1 липня — 2969 гривень, з 1 грудня — 3040 гривень;

 

 працездатних осіб: з 1 січня 2022 року — 2684 гривень, з 1 липня — 2813 гривні, з 1 грудня —2880 гривні;

 

 осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року — 2093 гривень, з 1 липня — 2193 гривень, з 1 грудня — 2246  гривні.

 

 • з 1 січня 2024 року — 2778 гривні, з 1 липня2911 гривні, з 1 грудня — 2972 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 

 дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року — 2438 гривень, з 1 липня — 2555 гривень, з 1 грудня — 2609 гривні;

 

 дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року — 3040 гривень, з 1 липня — 3186 гривень, з 1 грудня — 3253 гривень;

 

 працездатних осіб: з 1 січня 2022 року — 2880 гривень, з 1 липня — 3018 гривні, з 1 грудня —3082 гривні;

 

 осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року — 2246 гривень, з 1 липня — 2354 гривень, з 1 грудня — 2403  гривні.

      При складанні видаткової частини місцевого бюджету на 2023-2024 роки першочергово врахована потреба в коштах на оплату праці бюджетних установ відповідно  до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

Індикативні прогнозні показники місцевого бюджету

за видатками, кредитуванням та фінансуванням

на 2023  та  2024 роки

грн.

 

 

 

Назва показника

 

2023 рік

 

2024  рік

 
 
 

 

загальний фонд

 

спеціальний фонд

 

РАЗОМ

 

загальний фонд

 

спеціальний фонд

 

РАЗОМ

 

ВИДАТКИ

42321511

129211

42450722

42975745

135672

43111417

 

Державне управління

4504601

34778

4539379

4729831

36517

4766348

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

732888

 

732888

769533

 

769533

 

Освіта

30253426

77659

30331085

30914161

81542

30995703

 

Охорона здоров’я

961863

 

961863

1009956

 

1009956

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

555969

 

555969

 

584808

 

584808

 

Культура і  мистецтво

1476674

 

1476674

1550507

 

1550507

 

Житлово-комунальне господарство

2796366

 

2796366

2331125

 

2331125

 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

882759

 

882759

926897

 

926897

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

30000

 

30000

30000

 

30000

 

Природоохоронні заходи 

 

16774

16774

 

17613

17613

 

Резервний фонд

126965

 

126965

128927

 

128927

 

ФІНАНСУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

Органи місцевого самоврядування

 

Пріоритетними завданнями апарату сільської ради є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2023-2024 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів.

 

 

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для усіх громадян відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

У 2023 – 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

вдосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти, забезпечення спільної участі шкіл у плануванні розвитку освітнього процесу на своїй території;

забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів територіальної громади та створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах різних типів;

забезпечення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими потребами.

 

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі охорони здоров’я є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини та стимулів для здорового способу життя.

У 2022 – 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо доступності та якості отримання медичних послуг;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є всебічний захист законних прав, соціально-економічних,вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби, ліквідаторів ЧАЕС, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян.

Основні завдання та заходи на 2023 – 2024 роки:

 • створення умов для поліпшення рівня життя ветеранів війни,праці,громадян похилого віку, соціально незахищених верств населення;
 • розгляд питань,пов’язаних з соціальним захистом на сесіях сільської ради та на засіданнях виконкому;
 • передбачення коштів у місцевому бюджеті на виконання законів України, які передбачають соціальний захист населення, в тому числі передачі субвенції з державного бюджету до відповідного бюджету;
 • сприяння у оформлені пільг та субсидій багатодітним родинам та іншим верствам населення;
 • всебічний соціальний захист людей з обмеженими можливостями;

Очікувані результати:

Забезпечення соціального захисту та допомоги , покращення рівня життя соціально незахищених верств населення.

 

 

Культура та мистецтво

Головним напрямком розвитку галузі є забезпечення розвитку культури і духовності українського суспільства, формування цілісної культурно-національної ідентичності, збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків.

У 2023 – 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного стану закладів культури

-  забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв;

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

- забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури і мистецтв, у тому числі в сільській місцевості.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення умов для задоволення культурних потреб населення сільської  територіальної  громади, творчого розвитку, естетичного виховання громадян;

- збільшення чисельності населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним, музейним;

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

- забезпечення високого рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят;

- посилення контролю за збереженням історико-культурної спадщини;

- сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому числі національних меншин

 

Комунальне господарство та благоустрій

 

Пріоритетними завданнями житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, розвиток благоустрою в населених пунктах громади.

У 2023-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підтримання в належному стані водогонів та водопроводів;

- сприяння розвитку благоустрою: освітлення вулиць, парків та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень, утримання їх в задовільному та упорядкованому стані, охорона та благоустрій парків; обслуговування пам’ятних знаків, благоустрій кладовищ;утримання в належному стані сміттєзвалищ, проведення поточного та капітального ремонту доріг;

-встановлення контейнерів для збирання пластику та вирішення питання щодо збору та вивезення твердих побутових відходів;

- встановлення дитячих та спортивних майданчиків ;

- встановлення автобусних зупинок.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищити рівень забезпеченості населення комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

- покращити рівень благоустрою населених пунктів.

 

Діяльність місцевої пожежної охорони

     Пріоритетними завданнями діяльності місцевої пожежної охорони є

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог,запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж.

     У 2023-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

 • оновлення матеріально-технічної бази місцевої пожежної команди
 • підвищення контролю за дотриманням протипожежних вимог

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • дотримання протипожежних вимог
 • запобігання пожежам та нещасним випадкам

Міжбюджетні відносини

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевого бюджету  територіальної громади та зміцнення його фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні шляхом:

збереження частки доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету на високому рівні;

зменшення диспропорцій у податкоспроможності місцевого бюджету територіальної громади через механізм горизонтального вирівнювання;

використання програмно-цільового методу під час складання та виконання місцевого бюджету територіальної громади;

застосування середньострокового бюджетного прогнозування у бюджетному процесі на місцевому рівні;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів .

 

Сільський голова                                                             Олександр ПАВЛИШИНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь