Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

Аналіз впливу регуляторного акту Розквітівської сільської  ради “Про встановлення на території Розквітівської сільської  ради  Березівського району Одеської області ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної

Дата: 29.04.2024 13:40
Кількість переглядів: 18

Аналіз регуляторного впливу

     Проєкту регуляторного акту Розквітівської сільської  ради “Про встановлення на території Розквітівської сільської  ради  Березівського району Одеської області ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами).

 

1. Визначення проблеми

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків і зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів.

Згідно норм статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків та зборів, до яких відноситься податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до п. 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, місцеві ради обов’язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки.

На виконання пп. 12.3.4 п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, виникла необхідність та введення в дію наказа Міністерства економіки України від 16 травня 2023 року №3573 «Про затвердження національного класифікатора НК 018:2023 та скасування національного класифікатора ДК 018-2000» винести на розгляд Розквітівської сільської ради  проєкт рішення «Про встановлення на території Розквітівської сільської ради  Березівського району Одеської області податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Розквітівської сільської ради  Березівського району Одеської області» для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства. Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Причини виникнення проблеми:

       У разі неприйняття рішення про встановлення податку на нерухоме майно, податок будуть справляти по ставкам, які були затверджені на поточний рік, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми сільської ради.

 

       Підтвердження важливості проблеми:

       Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села.

     Враховуючи, вищевикладене, Розквітівською сільською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення на території Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та оприлюднюється на дошках об'яв та сайті Розквітівської сільської ради.

 

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

 

Обґрунтування  неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

2. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому  розділі.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного  акту є:

   - встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;

   - забезпечення додаткових надходжень до бюджету сільської ради;

   - встановлення пільг щодо сплати податку на нерухоме майно;

   - виконання програм соціального та економічного розвитку села, вирішення проблем його громадян;

   - забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання

 

Під час підготовки зазначеного проекту рішення Розквітівською сільською   радою розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей регуляторного акту:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акту (збереження існуючого механізму регулювання).

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення у запропонованому вигляді.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно.

 

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 Відсутні.

Відсутні

Альтернатива 2

- надходження додаткових коштів до сільського бюджету;

-спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його оприлюднення.

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.

Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його оприлюднення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками прийнятими в минулому році, передбаченими Податковим кодексом України.

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата податку за обґрунтованими ставками,

встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Сплата податків за встановленими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем сільської ради за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету сільської ради.

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат податку, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

48

48

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 Сплата податку за ставками затвердженими у попередньому році, передбаченими Податковим кодексом України.

 Відсутні.

Альтернатива 2

 Сплата податку за обґрунтованими ставками.

 Запровадження корегуючи (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Сплата податків за встановленими ставками.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 1 до цього аналізу регуляторного впливу.

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території сільської ради.

 

 

 

 

4. Вибір найбільш оптимального

альтернативного способу досягнення цілей

Здійснюється вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1-цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 У разі неприйняття регуляторного акту, податок на нерухоме майно справлятиметься  по ставкам затвердженим на попередній бюджетний рік, що спричинить втрати доходної частини бюджету. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

3-цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть).

Цілі прийняття проекту рішення  «Про встановлення на території Розквітівської сільської ради ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати даного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином,   прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податку на нерухоме майно.

Альтернатива 3

2-цілі  прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаються невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного

місця альтернативи у

 рейтингу

Альтернатива 1

Органи місцевого самоврядування: Відсутні

Громадяни: Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за встановленими  ставками на попередній бюджетний період, передбаченими Податковим кодексом України.

Органи місцевого самоврядування: Відсутні

Громадяни:  Відсутні.

Субєкти господарювання:

Сплата податків за встановленими  ставками на попередній бюджетний період, передбаченими Податковим кодексом України.

Низькі надходжень до

бюджету, підвищення соціальної напруги та погіршення якості життя

населення  громади.

Альтернатива 2

Органи місцевого самоврядування:

-надходження додаткових коштів до сільського бюджету;

- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни: Забезпечення фінансування з бюджету видатків на утримання та розвиток громади.

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Запровадження коригуючих

(пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Органи місцевого самоврядування: Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням  в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни: Витрати часу на ознайомлення з регуляторним актом. Суб’єкти господарювання:

Витрати на ознайомлення з рішенням та сплати податків.

Наповнення сільського

бюджету, збереження

суб’єктів господарювання та робочих місць.

Альтернатива 3

Органи місцевого самоврядування: Максимальні надходження коштів.

Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади

Громадяни: Вирішення більшої кількості  соціальних проблем села за рахунок збільшення дохідної частини сільського бюджету.

Субєкти господарювання:

Відсутні.

Органи місцевого самоврядування: Витрати пов’язані

з підготовкою регуляторного акту та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ.

Громадяни: Витрати часу на ознайомлення з регуляторним актом.

Суб’єкти господарювання:

Надмірне  навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території сільської ради. 

Надмірне податкове

навантаження, зменшення

кількості суб’єктів

господарювання.

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акту, податок справлятиметься по встановленим  ставкам на попередній бюджетний період, що спричинить втрати доходної частини бюджету.    Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу

України;

 • Бюджетного кодексу

України; інші зміни в законодавстві  (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 2

 Цілі прийняття проекту рішення «Про встановлення на території Розквітівської сільської  ради ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» будуть досягнуті у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати даного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податку на нерухоме майно.

 Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу  України;

  та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету.

Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

 • Збільшення цін підприємцями через збільшення розміру податку Зміни до чинного законодавства:
 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу  України;

інші зміни в законодавстві  (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо). Виникнення податкового боргу по причині несплати податку.

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 - встановлення економічно – обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що є посильними  для платників податків, що забезпечить  стабільне наповнення місцевого бюджету.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать

 розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані  механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Розквітівської сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є прийняття рішення «Про встановлення на території Розквітівської сільської  ради  Березівського району Одеської області податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту: 

 • Розробка проекту рішення Розквітівської сільської ради «Про встановлення на території Розквітівської сільської  ради  Березівського району Одеської області податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», та аналіз регуляторного впливу до нього.
 • Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.
 • Оприлюднення проекту разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій і зауважень.
 • Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 • Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
 • Прийняття рішення на засіданні сесії сільської ради.
 • Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
 • Проведення заходів з відстеження  результативності прийнятого рішення.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 100 %, тому здійснюється за рахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для Розквітівської сільської ради згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не здійснюється, т.я. здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно  з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Запропонований термін дії акта: безстроковий

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Регуляторний акт, прийнятий радою громади, діє до внесення змін або визнання таким, що втратив чинність.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Назва показника

Одиниця виміру

 

Значення показника

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акту

грн.

274408

 

2

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

48

 

 

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту

грн.

274408

5

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акту

хв.

 45 хв.

 

6

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акту

%

50%,  оприлюднюється на дошках об’яв  та на сайті  Розквітівської сільської ради.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом, з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту.

Повторне відстеження буде проводитися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, але не пізніше, ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення ставок податку на нерухоме майно, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватися відповідальними за підготовку – відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Розквітівської сільської ради, шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету сільської територіальної громади.

 

 

10. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, суб’єктів господарювання, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу за адресою: с.Розквіт, вул. Санаторна, тел. – 0677973414, фінансовий відділ Розквітівської сільської ради.

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                            Олександр ПАВЛИШИНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено 

Фінансовим відділом

Розквітівської сільської ради

 

 

 

 

Додаток 1

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікропідприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня  2024 р. по 15 квітня  2024 р.

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експерті, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації

Дата

07.04.2024

Робочі наради та зустрічі (опитування)

1

 Обговорено  запропоновані  ставки податку. Отримано інформацію від представників мікро підприємництва  та запропоновано залишити   діючі ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за новим класифікатором будівель та споруд , також додатково встановити нові ставки за кодом 1130,1251,2214,2221,2224  для юр.ос. – 1,5, для фіз.ос. – 0,1 .

Дата:  14.04.2024

Вид консультацій: консультації у телефонному режимі

5

Обговорено та узгоджено розмір ставок податку.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро - та малі):

кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 48  (одиниць);

3. Розрахунок витрат суб’єктів підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн.

Періодичні (за наступний рік), грн.

Витрати за
п’ять років, грн.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

-

 

-

 

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури сплата податку

5716,83

-

28584,15

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

5716,83

Х

28584,15

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

48

8

Сумарно, гривень

274408,00

 

1372040,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

12

 

0,00

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

12

 

60,00

11

Процедури офіційного звітування

 

12

 

60,00

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

 

0,00

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

36,00

Х

120,00

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

48

16

Сумарно, гривень

1728,00

        Х

5760,00

             

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2024 рік при 40-годинному робочому тижні становить 2043 годин, норми розраховані з урахуванням того, що воєнний стан подовжено до 14.05.2024 р. Використовується мінімальний розмір заробітної плати, який з 01.01.2024 року становить  7100 грн. та 42,60 грн. у погодинному розмірі, а з 01.04.2024 року – 8000 грн. та 48,00 грн. у погодинному розмірі.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п’ять років, грн.

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1728,00

5760,00

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

274408,00

1372040,00

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

276136,00

1377800,00

 

 

Сільський голова                                                            Олександр ПАВЛИШИНЕЦЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь