Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

Звіт Служби у справах дітей за 2023 рік

Дата: 03.01.2024 17:27
Кількість переглядів: 417

Додаток 1

                                                                                   до рішення виконавчого комітету

                                                                       сільської ради № 182-34/VIII від 27 грудня 2023 року

 

Звіт Служби у справах дітей за 2023 рік

 

Протягом звітного періоду службою у справах дітей проводилась робота, спрямована на реалізацію пріоритетних завдань:

 • реалізовувати державну політику з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечувати соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • формувати громадську думку щодо поліпшення становища дітей, сприяти розвитку сімейних форм виховання дітей;
 • забезпечити дотримання принципів пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • розробляти заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, усувати причини, що породжують негативні явища в дитячому середовищі;
 • забезпечувати якісне ведення реєстру житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
 • своєчасно виявляти сім’ї з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах, надавати їм всебічну допомогу та створювати умови для повернення дитини до біологічної родини;
 • забезпечувати безперешкодний прийом громадян;
 • забезпечувати об’єктивний, своєчасний та кваліфікований розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян.

 

         На території  Розквітівської  сільської ради проживає 686  дітей.

Станом на 31.12.2023 року на  первинному обліку в службі у справах дітей Розквітівської сільської ради перебуває 20 дітей (16дітей-сиріт та 4 дітей,  позбавлених батьківського піклування), проживає 13 опікунських  та 1 прийомна сім’я. В них виховується 16 дітей під опікою, 5 дітей прибуло з інших територій, 2 дитини в ПС. Протягом звітного періоду створено 1 опікунську родину.

        Опікунські сім’ї відвідуються з метою контролю та перевірки умов проживання та виховання дітей, а також надання допомоги опікунам та підопічним у вирішенні проблем з навчанням, вступом до навчання, налагодженням стосунків, вирішенням конфліктних ситуацій, оформленням документів та інше.

  За 2023 рік на облік СЖО  взято 10 дітей, 4 дитини -знято Всього таких дітей на обліку - 23. За звітний період працівниками служби відвідано всіх дітей даних категорії за місцем проживання, про що складено відповідні акти, ретельно здійснюється контроль за станом утримання, виховання, навчання  дітей, підготовки їх до самостійного життя, навчання.

 

         З метою своєчасного виявлення таких сімей, обліку, проведення інспектування та соціального супроводу сімей, які неспроможні виконувати свої функції, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми у 2023 році ССД Розквітівської с/ради спільно з Березівським відділом поліції було проведено 7 профілактичних рейдів,  під час яких обстежено умови проживання 8 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, направлено  подання  до Березівського  РВП  у Одеській  області про притягнення 5 батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Складено 73 Акти обстеження умов проживання. Звичайно, останнім заходом після низки проведеної службою у справах дітей спільно з усіма зацікавленими структурами роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, є позбавлення батьківських прав, але це  є крайня міра впливу на осіб, які не виконують батьківських обов'язків, а тому питання і його застосування вирішується службою у справах дітей лише після проведення повної та всеохоплюючої роботи. За 2023 рік було позбавлено батьківських  прав 3 батьків.

            З метою подолання ознак складних життєвих обставин в сім’ях, забезпечення додаткових соціальних гарантій дітей із функціональнонеспроможних сімей та родин, які мають проблеми соціально-побутового характеру, Розквітівською с/радою було прийнято рішення  Про затвердження Бюджетної програми підтримки та забезпечення прав дітей „Щаслива дитина - успішна родина” на 2022 - 2024 роки .

 

 

 

 

 

 

 

 

             Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 16 років. Протягом 2023 року на квартирний облік рішенням  виконкому Розквітівської сільської  ради поставлено 1 дитину пільгових категорій. На даний час на квартирному обліку  Розквітівської сільської ради перебуває 7 дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування  віком від 16 до 18 років,  13 осіб з їх  числа віком від 19 до 23 років та 7 осіб віком від 24 до 35років.

Враховуючи воєнний  стан в нашій країні,   протягом 2023 року ССД Розквітівської с/ради  проводилась роз’яснювальна та консультативна робота щодо створення та функціонування на території сільської ради патронатних сімей, з метою тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною та її батьками складних життєвих обставин. Постійно проводилась інформаційно-просвітницька кампанія серед населення щодо пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, таких як усиновлення, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

              Протягом звітного періоду отримано 295 листів від установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, підготовлено 125 вихідних документів. У Службі формуються особові справи дітей, розробляються індивідуальні плани їх соціального захисту, запити на підприємства і організацій для вивчення стану житлового забезпечення, здоров’я дітей, їх навчання .Отримані дані систематично вносяться в ЄІАС «ДІТИ». Служба готує списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповниться 18 років у поточному році для отримання одноразової грошової допомоги та направляє їм повідомлення з роз’ясненнями. Протягом року 1 дитина отримала таку допомогу. Згідно журналу особистого  прийому громадян, здійснено 245 прийомів громадян  з питань правового та соціального захисту дітей, надано 5 довідок за місцем вимоги.

 Під час особистого прийому громадян, з дітьми та їх батьками проводились профілактично-роз’яснювальні бесіди. Порушувалися питання недопущення жорстокого поводження з дітьми та порушення їх прав.

             З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей у сільській раді працює комісія з питань захисту прав дитини Розквітівської сільської  ради, роботу якої забезпечує служба у справах дітей, а саме: здійснює прийом громадян з питань що потребують колегіального вирішення, збирає документи, формує справи та виносить питання на розгляд Комісії.

ССД Розквітівської сільської ради постійно проводиться робота щодо здобуття дітьми, які проживають на території нашої громади, повної загальної середньої освіти. З дітьми, які систематично пропускають навчання, та батьками, які не здійснюють відповідного контролю за поведінкою своїх дітей, відвідуванням ними занять, проводиться індивідуальна робота за кожним фактом, внаслідок чого діти навчаються в очному та дистанційному форматі. За звітний період значна увага приділялась профілактичній роботі, яка спрямована на запобігання правопорушень та бездоглядності серед дітей, а  також профілактику  алкоголізму, наркоманії та інших негативних явищ в дитячому середовищі.

 

Від початку року Службою у справах дітей забезпечено організацію проведення 7 засідань Комісії з питань захисту прав дитини. За поданням служби у справах дітей, Комісією розглянуто та прийнято 15  рішень. Під час розгляду складних питань начальник служби у справах дітей приймає участь у спільних засіданнях на відповідних територіях старостинських округів.

На засіданні Комісії розглядались питання:

 • про неналежне виконання батьківських обов’язків,
 • про стан  виховання, утримання і розвиток дітей-сиріт у сім’ї   опікунів/піклувальників,
 • взяття дитини на облік як такої, що перебуває в складних життєвих обставинах,
 • затвердження індивідуальних  планів,
 • надання повної цивільної дієздатності.

 

 

 

 

 

 

 • щомісячно проводились рейди-обстеження стану утримання та виховання дітей в сім’ях, у місцях відпочинку дітей та молоді;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей;

 

 

 

 

 

 

 

 

 • привітання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  з новорічними святами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • проведення профілактичних зустрічей ССД з благодійними фондами для батьків та  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

 

 

 

 

 

 

 

 • проведення заходів до Дня усиновлення;

 

 

 

 

 Відпочинок наших дітей, які виховуються  під опікою, у складі групи у кількості 140 осіб, на курорті «Буковель» в Карпатах

 

 

 

 

 

 

 • семінари на тему «Підліток і право» в закладах освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сім’ям     систематично надається гуманітарна допомога у вигляді одягу, взуття,  продуктових та гігієнічних наборів,  дитячого харчування.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Служби у справах дітей                                                             Тетяна   ІВАНОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь