Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

Звіт фінансового відділу Розквітівської сільської ради за 9 місяців 2023 року

Дата: 03.01.2024 17:25
Кількість переглядів: 105

                                                                 Фото без опису                                

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РОЗКВІТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

27 грудня 2023 року                            с. Розквіт                                        № 181-34 /VIII

 

 

Про затвердження звіту про виконання  бюджету Розквітівської  сільської ради Березівського району Одеської області за  9 місяців 2023  року

 

Заслухавши та обговоривши звіт про роботу відділу фінансів Розквітівської сільської ради за 9 місяців 2023  року, керуючись ст. 25, п.п.9,11 ч.1 ст. 26, п.2 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР ( із змінами та доповненнями), виконавчий комітет Розквітівської сільської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити звіт про роботу відділу фінансів Розквітівської сільської ради за 9 місяців 2023  року(Додаток у вигляді пояснювальної записки).

 

 2.  Контроль  за виконання даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова виконавчого комітету                                               Олександр ПАВЛИШИНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

   Пояснювальна записка

до звіту про виконання  бюджету Розквітівської  сільської ради

Березівського району Одеської області

за ІІІ квартал 2023  рік

І. Загальна  характеристика виконання бюджету

 

       Бюджет  Розквітівській  сільської ради  за ІІІ квартал 2023 рік виконано по доходах загального фонду на 102,82 відсоток ( уточнені призначення   13753749 грн.,  виконано 14141558 грн.) без врахування трансфертів.

       По спеціальному фонду виконання складає 79,59 відсотки ( уточнені призначення 1152385 грн., виконано 917149,6 грн.) без врахування трансфертів.

       Видаткова частина бюджету громади по загальному фонду виконана на 74,61 %( уточнені призначення  40649075 грн., виконано 30327292,69 грн.).

       Виконання спеціального фонду по видатках складає 30,37 % (уточнені призначення  12322745,25 грн., виконано 3742749,44 грн.).

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 Розквітівської   сільської ради  Березівського  району

Одеської області

       З метою забезпечення зростання  реального  життєвого  рівня  населення  , раціонального  використання  ресурсного  та  трудового  потенціалу  виконкому  апарату  сільської  ради  вважати  пріоритетними  напрямками  та  показниками  економічного  розвитку

 

 • підвищення соціальних  гарантій  вразливим  верствам  населення;
 • підвищення  якості  та  доступності медичного  обслуговування;
 • забезпечення  умов  для  підвищення  ефективності  сільськогосподарського  виробництва  , посилення   соціальної   спрямованості  процесів  реформування  на  селі ;
 • безперебійне забезпечення населення  водою ;
 • постійно проводити   санітарне очищення сіл сільської  ради.

ІІІ.   Д О Х О Д И

           Планові призначення  бюджету Розквітівської   сільської ради  за ІІІ квартал 2023  рік (без урахування обсягів між бюджетних трансфертів)  виконано на  101,02 % ,  з них планові призначення доходів загального фонду виконано на  102,82 %        ( план – 13753749  грн., факт. – 14141558 грн.), планові призначення доходів спеціального фонду ( з урахуванням власних надходжень бюджетних установ) виконано на  79,59 % (план – 1152385 грн., факт. –  917149,6 грн.)

         Одним з основних  джерел наповнення доходів бюджету громади  є податок на доходи фізичних осіб, питома вага  якого складає  27,61 %  в загальному обсязі надходжень загального фонду.

          За ІІІ квартал 2023  року до  бюджету громади  фактично надійшло  3904514,01 грн. податку з доходів фізичних осіб, або 86,41 %  до планових призначень.

           Другим з основних джерел наповнення доходів бюджету громади є плата за землю. Плати за землю за звітний період надійшло  6966731,87  грн ( при плані  5593950 грн.).    

          Структура надходжень плати за землю складається із :

 • земельного податку з юридичних осіб – (19,04 % плати за землю) ;
 • орендної плати з юридичних осіб (23,25 % плати за землю) ;
 • земельного податку з фізичних осіб – (33,97 % плати за землю);
 • орендної плати з фізичних осіб -  (23,74 %  плати за землю).

           Від юридичних осіб надійшло 2945956,24 грн. (42,29 % плати за землю), від фізичних осіб – 4020775,63  грн.(57,71 % плати за землю).

           Орендна плата 47,0 % надходжень, земельний податок – 53,0 %.

            Планові призначення по фіксованому сільгоспподатку виконано на 93,31 % (при плані 2543542  грн. факт. – 2373439,34 грн.) .

           По іншим податкам і зборам ( внутрішні податки на товари і збори, податки на майно , податок на прибуток,єдиний податок з юридичних та фізичних осіб, адміністративні  штрафи, плата за надання інших адміністративних послуг, державне мито, рентна плата за користування надрами ) планові призначення 1097457 грн. виконано на  85,05 % (фактичні надходження складають 896872,33 грн.). 

         З урахуванням обсягів між бюджетних трансфертів планові показники загального фонду бюджету виконано на  101,18  %.      

        До спеціального фонду   бюджету  ТГ  надійшло коштів (без урахування між бюджетних трансфертів)  в сумі  7917149,6 грн., що на  235235,4 грн. менше від суми, передбаченої бюджетом на ІІІ квартал 2023  року в зв’язку дистанційним навчанням в ЗДО.

        Власних надходжень бюджетних установ у звітному періоді надійшло всього -   902602,2 грн., що складає  79,15 % планових призначень.  

        За ІІІ квартал 2023  року  продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення  не відбувалось.

          З урахування обсягу міжбюджетних трансфертів планові показники спеціального фонду Розквітівської   сільської ради   виконано на  15,06 %.

          В звітному періоді  Розквітівською сільською радою   не  було   залучень  з Єдиного казначейського рахунку  короткотермінових позичок . 

 

ІУ.  ВИДАТКИ

 

Державне управління 0150 – проведено видатків загального фонду  бюджету на суму    3774745  грн. або 75,46 %  від   планових   призначень 5002418 грн.

 

З загальної суми поточних видатків  3774745 грн. було спрямовано: 2937854,65 грн. (77,82 % ) на виплату   заробітної плати з нарахуваннями на неї; 17184,04 грн.( 0,46 % ) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; решту коштів у сумі 819706,31 грн.(21,72 %) спрямовано  на утримання  закладів органів місцевого самоврядування .

Видатки спеціального фонду бюджету виконано 95,55%; . Планові призначення на ІІІ квартал 2023  року складають 157300  грн.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0160- проведено видатків загального фонду  бюджету на суму    510162,51  грн. або 88,76 % .

З загальної суми поточних видатків  510162,51 грн. було спрямовано: 474159,01 грн. (92,94% ) на виплату   заробітної плати з нарахуваннями на неї; решту коштів у сумі 36003,50 грн.(7,06 %) спрямовано  на утримання  фінансового відділу.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0160- проведено видатків загального фонду  бюджету на суму    624414,23  грн. або 72,74 % .

З загальної суми поточних видатків  624414,23 грн. було спрямовано: 427169,84 грн. (68,41% ) на виплату   заробітної плати з нарахуваннями на неї; решту коштів у сумі 31971,02 грн.(5,12 %) спрямовано  на утримання  відділу освіти та 15400,00 грн. ( 2,47 %) на виплату грошової винагороди за участь у змаганнях та олімпіадах, 68437,37 грн. (10,96%) на виконання  Програми забезпечення подарунками до новорічних свят дітям Розквітівської сільської ради  , 81436,00 грн.(13,04%) на виконання Програми "Національно-патріотичне виховання дітей та молоді Розквітівської сільської ради " на 2022-2024 роки

 

Освіта   1000 – виконання видаткової частини складає  77,36  відсотків   ( уточнені  призначення  21627966  грн., виконано  16731470,05 грн.)

З загальної суми поточних видатків  16731470,05   тис. грн. було спрямовано:  14628024,35   грн. (87,43%) на виплату   заробітної плати з нарахуваннями на неї; 624231,86 грн. (3,73 %) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 3000,00 грн. на медикаменти ( 0,02% ), 49004,30 грн.( 0,29 %) на продукти харчування,  а решту коштів у сумі  1427209,54 грн. (8,53 %)  спрямовано  на утримання  закладів освіти .

 

За  КПК 1021, 1031 всього заплановано  видатків загального фонду бюджету на 2023 рік  23783523 грн. ( за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції – 13577800 грн , за  рахунок  власних  коштів  10205723  грн.) .

Видатків спеціального фонду бюджету на 2023 рік  заплановано 1445832 грн. за рахунок місцевого бюджету та благодійних надходжень.

За  КПК 1021,1031 проведено   видатків  в ІІІ кварталі 2023 року  14917677,26 грн. З загальної суми поточних видатків  було спрямовано:  13039277,59 грн. (87,41 %) на виплату   заробітної плати з нарахуваннями на неї; 462092,48 грн. (3,10 %) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 3000,00 грн. (0,02%), 49004,30 грн. (0,33%) на продукти харчування,  а решту коштів у сумі  1364302,89 грн. (9,14 %)  спрямовано  на утримання  закладів освіти  та забезпечення безпечного освітнього процесу.

      План   за ІІІ квартал 2023 рік  за  рахунок  коштів  субвенції  виконано 9762359,20 грн. або 93,67%.

План по спеціальному фонду бюджету  виконано 1080331,88  грн. або 82,93 %.

За  КПК 1010    всього заплановано  видатків  на  ІІІ квартал 2023  року  2983748 грн. План  виконано  на 60,67 %

 З загальної суми поточних видатків  1810192,87 грн. було спрямовано:  1585146,84  грн. (87,57 %) на виплату   заробітної плати з нарахуваннями на неї; 162139,38 грн. (8,96 %) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;    а решту коштів у сумі  62906,65  грн. (3,47 %)  спрямовано  на утримання  закладів  дошкільної освіти .

З загальної суми видатків спеціального фонду бюджету передбачених на продукти харчування за рахунок батьківської плати  видатки не проводилися.

 

За  КПК 1200  всього заплановано  видатків загального фонду   на ІІІ квартал 2023  рік 7476 грн. Видатків в ІІІ кварталі  виконано 3599,92 грн. або 61,85%

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2111

 Планові призначення на ІІІ квартал 2023 року становлять 1397136 грн. Видатки загального фонду в ІІІ кварталі 2023 року виконано 1240594,32 грн. або 88,8 % . В межах бюджетної програми виконується Комплексна програма "Здоров'я громади" на 2022-2024 роки на території Розквітівської сільської ради та Програма забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я на території Розквітівської сільської ради на 2022-2024 роки .

 

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090

Планові призначення на ІІІ квартал 2023 року становлять 80000,00 грн. Виконання в ІІІ кварталі 2023 року склало 52500,00 грн або 65,63%

 

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 3121

Планові призначення на ІІІ квартал 2023 року становлять 320664 грн. Видатки загального фонду в ІІІ кварталі  2023  року виконано на 55,21 %.

З загальної суми поточних видатків  177030,03 грн. було спрямовано:  166368,03 грн. (93,98 %) на виплату   заробітної плати з нарахуваннями на неї, 7830,00 грн. (4,42%) на виконання Програми підтримки та забезпечення прав дітей "Щаслива дитина - успішна родина" на 2022-2024 роки, а решта 2832,00 грн. (1,6%) на утримання Служби у справах дітей.

 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 3140

 

Видатки  на виконання  Програми оздоровлення та відпочинку дітей Розквітівської сільської ради на 2022-2024 рік в ІІ кварталі 2023 року не передбачалися та не проводилися.

 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160

 

Планові призначення на ІІІ квартал 2023 року становлять 92101,00 грн. Виконання склало 59998,14 грн. або 65,14 % для виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану 3230

 

Планові призначення на ІІІ квартал 2023 року становлять 100000 грн. Видатки в ІІІ кварталі  2023 року склали 60494,00 грн. або 60,49%.

  В межах даної бюджетної програми виконується програма  Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб  на  території  Розквітівської сільської територіальної громади на 2022-2023 рік»

Планові призначення спеціального фонду в ІІІ кварталі 2023 року виконано на 100 % або 559258,97  грн. оприбуткування благодійної допомоги

 

Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення 3242

Планові призначення   на ІІІ квартал 2023  рік  склали – 586810 грн. Видатки в ІІІ кварталі 2023 року склали  508246,00 грн, що становить  86,61 %.  На виконання Програми соціального захисту населення на 2022-2024 рік спрямовано 313246,00 грн.

На виконання Програми про  надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Розквітівської сільської ради використано 195000,00  грн.

Планові призначення спеціального фонду в ІІІ кварталі 2023 року виконано на 100 % або 43110,11 грн. оприбуткування благодійної допомоги

 

Культура і мистецтво  4000-   видатки виконано на  76,20 відсотка.

При планових призначеннях  в ІІІ кварталі 2023 року 1445539,00 грн. фактичне виконання склало  1101550,23 грн.

З загальної суми поточних видатків   1101550,23 грн. було спрямовано: 1044079,34 грн. (94,78 %) на виплату   заробітної плати з нарахуваннями на неї; 25254,89 грн. (2,29 %) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв , а решту коштів у сумі 32216,00 грн. (2,93 %)спрямовано на утримання закладів культури.

Видатки по спеціальному фонду бюджету заплановані та виконані  в сумі 21999,00 грн. або 100 %

 

Розвиток спортивної інфраструктури 5048

Планові призначення загального фонду  в ІІІ кварталі 2023 року склали 100000 грн. Видатки  проведено на придбання спортивного інвентарю 31600,00 грн або 23,79 %.

 

Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України 5049

 

Планові призначення загального фонду  в ІІІ кварталі 2023 року склали 49046,00 грн. Видатки  виконано на 40 % або 19618,00 грн. В межах даної бюджетної програми виконується також місцева Програма "Активні парки-локації здорової України на 2023-2024 рік" на виконання Соціального проекту "Активні парки-локації здорової України "

 

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства  6013

 

Планові  призначення загального фонду бюджету  в ІІІ кварталі 2023 року склали  548421,00 грн. Проведено видатків на суму 402435,94  грн.: 254735,17 грн. для надання поточного трансферту КП «Сількомунгосп «Розквіт» та 147700,77 грн. на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту водогонів.  Процент виконання склав 73,38 %.

Планові призначення спеціального фонду бюджету в  ІІІ кварталі 2023 рік склали 498269 грн. та виконані  на 99,23%.

 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020

При планових призначеннях   загального фонду у ІІІ кварталі  2023 році -  708516,00 грн. фактичне виконання склало  564381,92   грн. 79,66 %

З загальної суми поточних видатків  загального фонду бюджету 564381,92  грн. було спрямовано: 62163,61 грн. (11,01%)  на заробітну плату опалювачів котельні, що обслуговує заклади охорони здоров’я. Решта коштів спрямовано на виконання Програми благоустрою населених пунктів Розквітівської сільської ради на 2022-2024 роки 502218,31 грн. (88,99%).

 

Благоустрій міст, сіл, селищ  6030

При планових призначеннях   загального фонду у ІІІ кварталі  2023 році 1142382 грн. фактичне виконання склало  409552,79   грн. або 35,85 %

З загальної суми поточних видатків  загального фонду бюджету 409552,79  грн. було спрямовано: 146215,76 грн. (35,7 %)  на утримання  благоустрою  міст, сіл та селищ; 233337,03 грн.. (56,97 %) спрямовано на забезпечення освітленням населених пунктів; 30000 грн. (7,33%) спрямовано на інші поточні видатки. Видатки проводилися на виконання Програми благоустрою  населених пунктів Розквітівської сільської ради на 2022-2024 рік

При планових призначеннях   спеціального фонду у  ІІІ кварталі 2023 року 1419067,00 грн. фактичне виконання склало 58,9% або 835863,00 грн. на придбання автобусних зупинок.

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 6082

Передбачені видатки спеціального фонду бюджету на виконання Цільової програми придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 рік становлять 388595,00 грн. Видатки в ІІІ кварталі 2023 року не проводилися.

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 6083

     Передбачені видатки спеціального фонду бюджету на виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території Розквітівської сільської ради в  сумі 500000,00 грн.  в ІІІ кварталі   2023 року не проводилися. .

Здійснення заходів із землеустрою 7130

     Планові призначення загального фонду в ІІІ кварталі 2023 року склали 330000,00 грн. Виконання видаткової частини склало 63,42 % або 240999,00 грн. на виготовлення проектів землеустрою.

 

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7363

    Видатки передбачені на  проведення  Капітальний ремонт дитячого майданчика Розквітівського парку відпочинку с.Розквіт  Березівського району Одеської області за адресою: 67324, Одеська область, Березівський район, с.Розквіт, вул.Миру 5 Б – 1000000,00 грн. в ІІІ кварталі  2023 році виконання склало 42,96 % або 429639,90 грн..

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 7368

      Видатки передбачені на проведення Капітальний ремонт фасаду Ставківського закладу загальної середньої освіти Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області за адресою:67322,Одеська обл.,Березівський р-н,село Ставкове, вул.Центральна, буд.1 – 1000000 грн., придбання  Кухонного приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування  (Код за ДК 021:2015:44620000-2) Розквітівського ЗЗСО – 200002 грн. та Вікна, двері та супутні вироби ( Код за ДК 021:2015 :44221000-5) для Анатолівського старостиного округу – 75000 грн. в  ІІІ кварталі 2023 року  виконано на 19,3% або 246088,38 грн.

 

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 7390

     Планові видатки в ІІІ кварталі 2023 року становлять 200000,00 грн. на проведення ремонту приміщення для ЦНАП . Видатки  в першому півріччі не проводилися.

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7461

     Планові призначення загального фонду бюджету  склали в  ІІІ кварталі 2023 року 1085026,00 грн.   виконано на 74,3% або 806144,24 грн. Планові призначення спеціального фонду бюджету склали в ІІІ кварталі 2023 року 4936308,00 грн., але фактично видатки не проводилися. Видатки використано на виконання Програми розвитку автомобільних доріг на території Розквітівської сільської ради на 2022-2024 рік.    

 

 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110  проведено видатків  в ІІІ кварталі 2023 року на формування матеріального резерву 139590,00 грн.  та обслуговування системи оповіщення 5400,00 грн. за рахунок місцевого бюджету . Видаткова частина виконана на 66,79 % від планових призначень 217094,00 грн..

    

Місцева  пожежна  охорона 8130  проведено видатків на суму   959914,59 грн. або 75,66 %  від   планових   призначень 1268770,00 грн.

     З загальної суми поточних видатків  959914,59 грн. було спрямовано: 551141,38 грн. (57,41 % ) на виплату   заробітної плати з нарахуваннями на неї; 7834,03 грн.( 0,82 % ) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, решта видатків спрямовано на утримання місцевої пожежної команди 400939,18 грн. (41,77 %). В межах даної бюджетної програми виконується Програма цивільного захисту населення   та забезпечення пожежної безпеки на території Розквітівської сільської ради  на 2022-2024 рік

     Планові призначення спеціального фонду бюджету в ІІІ кварталі виконано в повному обсязі на суму 10500,00 грн.

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8220

Розквітівською сільською радою  була розроблена та затверджена  Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу за контрактом та військову службу в резерві до лав Збройних Сил України та передбачено кошти на її виконання в сумі 11990,00 грн. В   ІІІ кварталі 2023 року видатки не проводилися.

 

     Резервний фонд 8710   на 2023 рік затверджено розмір резервного фонду 100354 грн.

 

Інші  субвенції   9770 -  планові  призначення 2218520,00 грн. виконано 1706151,70 грн. або 76,90 %

 В межах бюджетної програми проведено видатки  на виконання : Програми соціального захисту населення на 2022-2024 рік -  514747,00 грн. , Програми фінансової підтримки КНП "Березівська центральна районна лікарня " на 2022-2024 роки – 255516,70 грн., також згідно договору про співробітництво видатки на утримання архіву – 75001,00 грн. та ЦНАП  - 260887,00 грн.  та Цільової програми підтримки Збройних Сил України в 2023-2025 роках – 600000,00 грн.

 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800

Планові призначення виконано в сумі 200300 грн або 100%, а саме  на виконання Цільової програми з територіальної оборони Розквітівської сільської ради з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, налагодження дієвої програми – 35000,00 грн , Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області на 2021-2024 року – 30000,00 грн, Програми підвищення ефективності виконання делегованих повноважень органами виконавчої влади Березівського району щодо реалізації державної регіональної політики – 35300,00 грн., Програми забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області на 2021-2023 роки – 100000,00 грн.

    Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 8340 – планові призначення на ІІІ квартал  2023 року -  112708,00 грн. Видатки не проводилися.

Заборгованість.

Станом на 01.10.2023 року  кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету склалася  на суму  850717,91  грн. , а саме:

 • КПК 1021 КЕКВ 2240 виготовлення проектно-кошторисної документації з обробки дерев’яних конструкцій  - 90000,00 грн.;
 • КПК 6030 КЕКВ 2240 оплата експлуатаційних послуг – 5223,00 грн.;
 • КПК 1021 КЕКВ 2240 поточний ремонт огорожі Розквітівського ЗЗСО – 69145,00 грн.
 • КПК 5049 КЕКВ 2240 оплата послуг з проведення заходів в рамках проекту «Активні парки» - 9809,00 грн.;
 • КПК 7461 КЕКВ 2240 – поточний ремонт дорожнього покриття – 211342,02 грн.;
 • КПК 1021 КЕКВ 2240 – послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищ в ЗЗСО – 361000,00 грн.;
 • КПК 1010 КЕКВ 2210 –  придбання сигналізатору газу - 1800,00 грн.;
 • КПК 1021 КЕКВ 2210 – придбання лічильників води – 1000,00 грн.;
 • КПК 1021 КЕКВ 2210 – придбання умивальників та змішувачів – 4100,00 грн.;
 • КПК 1021 КЕКВ 2210 -  кухонного приладдя – 3125,00 грн.;
 • КПК 1010 КЕКВ 2210 -  придбання оргтехніки – 11000,00 грн.;
 • КПК 4060 КЕКВ 2210 -  придбання оргтехніки – 18000,00 грн.;
 • КПК 6030 КЕКВ 2210 – придбання ел.лічильників – 5580,00 грн.

       Станом  на 01.10.2023 року  кредиторська заборгованість   за  спеціальним  фондом бюджету склалася на суму 5281878,10 грн. , а саме :

-  Капітальний ремонт дитячого майданчика Розквітівського парку відпочинку с.Розквіт  Березівського району Одеської області за адресою: 67324, Одеська область, Березівський район, с.Розквіт, вул.Миру 5 Б  в сумі 529734,10 грн.;

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Горького (від вул.Центральної до буд. №48) в с.Розквіт Березівського району Одеської області в сумі 4752144,00 грн.

 

У.Фінансування

  Джерела фінансування    за  рахунок  залишку  коштів  на  початок  року 208100-(загальний фонд -  9198642 грн., спеціальний фонд – 1375762 грн. ),602100 – ( загальний фонд -  9198642 грн., спеціальний фонд – 1375762 грн.) ; 208200 (217724 грн.), 602200 (217724 грн.); джерела фінансування спеціального фонду бюджету за рахунок коштів  загального фонду  208400 - (4858290 грн.), 602400 – (4858290 грн.) Інше внутрішнє фінансування  загального фонду  складає  0,00  грн.

УІ. Кредитування

 

В бюджеті  Розквітівської  сільської ради  в ІІІ кварталі 2023 року  кредитування  не  планувалося та не проводилося.

УІІ. Міжбюджетні   трансферти

 

З   бюджету  Розквітівської  сільської ради   надано   субвенції – 1906451,70 грн.

 

VIII . Мережа , штати та контингенти бюджетних установ

Державне управління 0110150 –  штатна чисельність  та фактична на початок року складає 18 шт.од.;  на кінець ІІІ кварталу 2023  року штатна та фактична чисельність складає 19 шт. од.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3710160 –  штатна чисельність на початок року та на кінець ІІІ кварталу  2023 року складає 3 шт. од, а фактична чисельність –  2   шт. од.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0110160 –  штатна чисельність на початок  року та на кінець ІІІ кварталу  складає  4 шт. од., а фактична  чисельність становить 3 шт. од.

 

Освіта   0111000 – штатна чисельність на початок  року 135,7 шт.од. та на кінець ІІІ кварталу 2023 складає 140,88  шт. од., а фактична чисельність станом на кінець ІІІ кварталу 2023 року  складає 132,08    шт. од.

Кількість бюджетних установ  по КПК 0111021, 0111031 – 3 од.  Штатна чисельність  на кінець ІІІ кварталу 2023 року  складає 119,98 шт. од. ( в т.ч. педагогічний персонал 77,48 шт. од.),а фактична чисельність  станом на 01.10.2023 р. склала 114,98 шт. од. ( в т.ч. педагогічний персонал – 76,23  шт. од.).

Кількість бюджетних установ по КПК 0111010  на початок року склала  - 2  шт. Штатна чисельність на кінець ІІІ кварталу 2023 р. по КПК 0111010 складала  20,9  шт. од. , а фактична чисельність станом на 01.10.2023 складає -  17,10   шт. од.

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 3121 – на початок року  та на кінець ІІІ кварталу 2023 року  штатна чисельність складає 2 шт. од. та фактична чисельність – 2 шт. од.

      Культура і мистецтво  0114000 -  кількість бюджетних установ  у 2023 році складає – 10 од.. Штатна чисельність на початок року та на кінець ІІІ кварталу 2023 року складає  - 11,75 шт. од. Фактична чисельність станом на кінець ІІІ кварталу 2023  складає  11,75 шт.од.

Кількість бюджетних установ по КПК 0114030 на початок 2023 р. та на кінець ІІІ кварталу 2023 року – 5 шт. Їх штатна  та фактична чисельність складає  4  шт. од..

 Кількість бюджетних установ по КПК 0114060 на початок 2023 р. та на кінець ІІІ кварталу 2023 року  – 5 шт. Їх штатна чисельність складає 7,75  шт. од., а фактична чисельність -  7,75  шт. од.

Місцева  пожежна  охорона 08130 - на початок року та на кінець ІІІ кварталу 2023 року   штатна чисельність  та фактична чисельність складає 5 шт. од.

IХ  Інша інформація

 Місцевими фінансовими органами перевірки щодо правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів не проводилося.

  

 

Начальник фінвідділу Розквітівської сільської ради                                  Людмила НЕБЕЛЕНЧУК 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь