Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

АНАЛІЗ регуляторного впливу проєкту рішення  Про встановлення тарифів на послуги питного водопостачання, що надаються КП «Сількомунгосп «Розквіт» 

Дата: 17.01.2023 10:20
Кількість переглядів: 370

Проєкт рішення " Про встановлення тарифів на послуги питного водопостачання, що надаються КП «Сількомунгосп «Розквіт»

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проєкту рішення

 Про встановлення тарифів на послуги питного водопостачання, що надаються КП «Сількомунгосп «Розквіт» 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Розквітівської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги питного водопостачання, що надаються КП «Сількомунгосп «Розквіт».

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом регулювання

За час дії чинних тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Розквітівської сільської ради від 08.04.2021 року № № 14-4/VIII «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Розквітівській сільській раді», суттєво змінилась структура складових частин, що формують собівартість послуг водопостачання, а саме:

 1. Коригування тарифу на водопостачання здійснювалось із врахуванням зміни лише одного чинника – вартості електроенергії. Усі інші складові частини тарифу залишились незмінними відповідно до рішення  виконкому від 08.04.2021 року                                    № 14-4/VIII «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Розквітівській сільській раді», було введено в експлуатацію цілий ряд водогонів, протяжність яких виросла із 24,7 км до 55,7 км.
 2. Змінилась мінімальна заробітна плата від 3723,00 грн у 2018 році до 6700,00 на 01.01.2023 р., яка була врахована при затвердженні тарифу, згідно рішення від 08.04.2021 року № № 14-4/VIII «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Розквітівській сільській раді» на рівні заробітної плати 2018 року.
 3. Змінилася вартість паливно-мастильних матеріалів, яка була врахована на рівні цін 2018 року
 4. Змінилася вартість запчастин, для виконання ремонтних робіт з метою усунення проблем, які перешкоджають безперебійному водопостачанню.
 5. Відчутно змінились витратні статті, зросла кількість споживачів із 520 у 2018 році до 1175 на даний час, за рахунок приєднання додаткових сіл до КП«Сількомунгосп «Розквіт»,   що географічно віддалено розташовані. Окрім того підприємство постійно працює над заключенням нових договорів із споживачами, кількість яких постійно зростає.
 6. Річний обсяг підйому води зріс від 86 тис м3, до 140 м3 на 2023 рік

 

В результаті діючі тарифи на послуги водопостачання не покривають фактичних витрат                   КП «Сількомунгосп «Розквіт», не дають змоги виконувати роботи в достатньому обсязі та належної якості.

Так як підприємство є залежним від розміру затверджених тарифів, то не має можливості коригування доходної частини, що впливає на збільшення збитковості від надання послуг. Як результат, у підприємства відсутні обігові кошти, які вкрай необхідні на закупівлю матеріалів, необхідних для здійснення робіт з надання послуг водопостачання.

Також постійно збільшується рівень мінімальної заробітної плати, що встановлюється законодавчими актами, які повинні виконуватися, внаслідок чого і на КП «Сількомунгосп «Розквіт» збільшуються витрати на оплату праці, що є складовою тарифу.

У зв’язку з зростанням мінімальної заробітної плати до 6700 грн. надання даних послуг стає збитковим.

Тому виникла необхідність встановити економічно обгрунтовані скориговані тарифи на послуги водопостачання КП «Сількомунгосп «Розквіт».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги» встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування і підлягає державному регулюванню.

Цілями регулювання є:

-забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання ;

-приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у відповідність до експлуатаційних витрат підприємства;

-надання якісних та своєчасних послуг з водопостачання;

-стабільність надання послуг;                                                                                                                         -беззбиткова діяльність підприємства.

 

 

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення без зміни тарифів на послуги водопостачання

Альтернатива не є прийнятною у зв’язку з тим, що у даному випадку КП «Сількомунгосп «Розквіт».

Буде не в змозі своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату, сплачувати податки та внески, закуповувати необхідні матеріали та своєчасно розраховуватись по зобов’язаннях Переваги обраного способу – це незмінні витрати споживачів на оплату цієї послуги, а недоліки – погіршення якості та зменшення переліку та обсягу послуг, що надаються.

Альтернатива 2.

Передбачити в місцевому бюджеті видатки на відшкодування різниці між діючими та економічно обґрунтованими розмірами тарифів.

Альтернатива не є прийнятною у зв’язку з тим, що хоч вона і вирішує проблему підприємства-виконавця послуг, проте, в селищному бюджеті відшкодування вказаних витрат на покриття різниці в тарифах не передбачено, а бюджетні кошти, враховуючи їх обмеженість, доцільніше використати на впровадження необхідних заходів з вирішення нагальних соціальних питань громади.

Альтернатива 3.

Затвердити скориговані тарифи на послуги водопостачання на економічно обґрунтованому рівні.

Альтернатива є прийнятною, оскільки забезпечить вирішення проблеми і є оптимальним виходом із ситуації, що склалася. Його перевагами є забезпечення відповідності тарифів економічно обгрунтованим витратам, підвищення якості надання послуг, а недоліками – збільшення витрат споживачів на оплату цієї послуги.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

Можливе погіршення якості та обсягів надання послуг

Альтернатива 2

Встановлення економічно вигідних тарифів для підприємства-виконавця послуг

Додаткове навантаження на сільський бюджет для відшкодування витрат на покриття різниці в тарифах

Альтернатива 3

1. Встановлення економічно вигідних тарифів для підприємства-виконавця послуг. 

2. Створення фінансових можливостей для задоволення нагальних соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акту та процедур з його оприлюднення, час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Незмінні витрати споживачів на оплату цієї послуги

Погіршення якості та зменшення переліку та обсягу послуг, що надаються

Альтернатива 2

-

Обмежені бюджетні кошти будуть витрачені на покриття різниці в тарифах

Альтернатива 3

1. Підвищення якості надання послуг.

2. Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного

мешканця громади.

Збільшення витрат споживачів на оплату цих послуг

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

1

 

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100

 

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

Збитковість надання послуг

Альтернатива 2

Відшкодування різниці в тарифах з сільського бюджету

Можливе збиткове надання послуг на час неодержання відшкодування

Альтернатива 3

1. Відповідність тарифів економічно обґрунтованим витратам.

2. Підвищення якості надання послуг.

Затрати часу для затвердження тарифів

 

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.

 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту”)

0

 

 

 

 

 

Альтернатива 2.

 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту”)

0

 

 

 

 

 

Альтернатива 3.

 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту”)

0

 

 

 

 

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Тарифи залишаться без змін

Альтернатива 2

2

Проблема буде вирішена лише на час відшкодування різниці в тарифах

Альтернатива 3

4

Встановлюються тарифи, що відповідають економічно обґрунтованим витратам

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

2

2

Проблема вирішується частково

Альтернатива 3

4

3

Проблема існувати не буде

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого

регуляторного акту

Альтернатива 1

Існування проблеми

1

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

1

Альтернатива 3

Вирішення проблеми

Х

 

 

V. Механізми та заходи, які пропонується застосувати

для розв’язання проблеми

З метою забезпечення надійного та безперебійного надання якісних послуг з централізованого водопостачання, а також з метою покращення фінансового стану, підприємством КП «Сількомунгосп «Розквіт» здійснено встановлення тарифів на послуги водопостачання.

В структурі собівартості тарифів на послуги з централізованого водопостачання обраховано планові витрати на підставі калькуляції собівартості послуг з централізованого водопостачання, планових витрат підприємства(включаючи витрати з операційної діяльності),рентабельність підприємства та фінансові витрати, які пов’язані з основною діяльністю та  наданих первинних бухгалтерських документів КП «Сількомунгосп «Розквіт».

Пропонується затвердити проєкт встановлених тарифів на послуги водопостачання за 1 м3 з ПДВ:

- для населення – 30,00 грн./м3;

-для бюджетних установ та організацій-31,00 грн./м3;

-для інших юридичних установ та організацій-40,00грн./м3;

 

З метою отримання зауважень та пропозицій проєкт регуляторного акту щодо встановлення тарифів на послуги водопостачання виноситься на громадське обговорення шляхом оприлюднення в засобах масової інформації.

Виконавчий комітет сільської ради, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами), враховуючи результати обговорення, приймає рішення щодо встановлення тарифів.

Після прийняття рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні (додатки 1, 2).

Тест малого підприємництва додається (додаток 3).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту не обмежено конкретним періодом.

Тарифи будуть переглядатися в разі зміни з об’єктивних причин складових собівартості послуг, при виникненні змін у чинному законодавстві.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Ефективність регуляторного впливу рішення визначатиметься за такими показниками:

 • розмір отриманих доходів від надання послуг водопостачання;
 • рівень оплати послуг споживачами;
 • кількість звернень (скарг) споживачів щодо якості та кількості послуг, що надаються.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватися на етапі його підготовки.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання чинності акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акту, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний, за даними підприємства-виконавця.

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, суб’єктів господарювання, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дня опублікування в газеті «Степовий маяк» та на сайті Розквітівської сільської  ради проєкту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу за адресою: вул. Миру,1, с.Розквіт, тел. 9-1-32 – виконавчий комітет Розквітівської сільської  ради.

 

                                            Додаток 1

В И Т Р А Т И

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів),

гривень

0

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та

поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз,

страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські

товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу,

гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8),

гривень

0

0

10

Кількість суб' єктів господарювання великого та

середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

0

0

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання

(вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

0

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

 

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення

кваліфікації персоналу тощо

0

0

0

 

Вид витрат

 

 

 

Податки та збори (зміна розміру

податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0

0

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання

звітності (за рк)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу

персоналу)

0

0

0

0

                   

 

 • Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду

(контролю) (перевірок,

штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

0

0

0

0

 

 • Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на

проходження

відповідних

процедур

(витрати часу,

витрати на

експертизи,

тощо)

Витрати

безпосередньо на

дозволи, ліцензії,

сертифікати,

страхові поліси (за

рік - стартовий)

Разом за рік

(стартовий)

Витрати за

п'ять років

Витрати на отримання

адміністративних послуг

0

0

0

0

(дозволів, ліцензій,

сертифікатів, атестатів,

погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз,

страхування тощо)

 

 

 

 

             

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять

років

Витрати на оборотні активи

(матеріали, канцелярські товари тощо)

0

0

0

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом

додаткового персоналу

0

0

 

                                        Додаток 2

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Витрати на адміністрування регулювання для органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відсутні.

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового

суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії

(заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог

регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого

0

0

0

0

0

рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури

(уточнити)

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

0

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік,

гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять

років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів великого і середнього

підприємництва

Селищна рада

0

0

 

 

 

  

 

Додаток 3

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено у лютому-березні 2023 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів,

науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради, обговорення з населенням

4

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого

проекту акта

2

Робоча нарада з науковцями

0

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула:

кількість необхідних одиниць

обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки

0

0

0

 

(проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту

малого підприємництва

 

 

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого

підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури

0

0

0

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання,

що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

1

1

8

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок

7)

0

0

0

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та

0

0

0

 

 

заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

 

 

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна

кількість внутрішніх процедур

0

0

0

 

11

Процедури офіційного звітування Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних

звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула:

0

0

0

 

 

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 

 

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

 

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

0

0

 

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання,

одиниць

1

1

1

 

16

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок

0

0

0

 

 

14 Х рядок 15)

 

 

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва відсутні.

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро

підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання * (за рік), гривень

1. Облік суб' єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб' єктом

господарювання, що перебуває у сфері

регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного

окремого акта про порушення вимог

регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог

регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення

суб' єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні

процедури

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п'ять

років

Х

Х

Х

Х

0

             

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік,

гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять

років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Старосинявська селищна рада

0

0

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання

(стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

 

У зв'язку з відсутністю сумарних витрат на виконання запланованого регулювання з боку малого підприємництва (за перший рік регулювання та за п'ять років) відсутня необхідність пропонування компенсаторних механізмів.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь