Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

Звіт відділу освіти,культури,молоді та спорту за 2021р.

Дата: 20.01.2022 17:40
Кількість переглядів: 382

                                                                                                      Додаток 1

                                                                                   до рішення виконавчого комітету

                                                                                   сільської ради № 54-12 від 24.12.2021 року

                                                              

                               

Звіт відділу освіти,культури,молоді та спорту за 2021р.

   Загальні відомості

Відділ освіти, культури,молоді та спорту Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області є структурним підрозділом Розквітіської сільської ради. Відділ здійснює свої повноваження відповідно до Положення, затвердженого рішенням сесії Розквітівської сільської ради від 12 лютого  2021р. № 77-4/VІІІ.

 

Начальник відділу освіти,культури  молоді та спорту

Валентина КОНОВАЛЬЧУК-ЧАБАН

Освіта – вища, закінчила у 1988р. Ізмаїльський державний педагогічний інститут здобула кваліфікацію «вчитель української мови та літератури»

Стан освіти в Розквітівській сільській раді

І. Аналіз мережі навчальних закладів

Загальноосвітніх навчальних закладів – 3,  у тому числі: 2 – ЗЗСО, 1- ЗЗСО-ЗДО.

За мовами навчання: 3 ЗЗСО з українською мовою навчання.

Закладів дошкільної освіти– 2

 

ІІ. Аналіз кадрового складу

Загалом у ЗЗСО працює 54  вчителів. Із них вищу освіту мають 45 учителів, середню спеціальну – 9. Більшість учителів мають глибоку теоретичну та методичну підготовку з основ наук. Проявляють досить високий рівень професіоналізму, володіють ефективними формами, методами навчально-виховного процесу.

 83 % вчителів   мають повну вищу освіту, 17 % - середню спеціальну. За кваліфікаційними категоріями педагогічні працівники поділяються наступним чином:

          вища кваліфікаційна категорія – 14 педагогів,

 І кваліфікаційна категорія – 22 педагогів,

 ІІ кваліфікаційна категорія –  3педагогів,

 кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 2 педагогів,

із них 8 – звання "Старший учитель", 3 – звання "Учитель методист",6 звання «Відмінник освіти».У Анатолівськоу ЗЗСО загострилась кадрова проблема.  Найбільш тривожним є те, що цей процес відбувається серед навчального року.

 

 

ІІІ. Характеристики кількісних та якісних показників у галузі освіти

 Дошкільна освіта

В Розквітівській сільській раді функціонує 2 заклади дошкільної освіти, 1ЗДО в структурі ЗЗСО.  У населених пунктах громади мешкає 205 дітей віком від 0 до 6 років. Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років(122)  всіма формами дошкільної  освіти становить 72 %, дітей п’ятирічного віку – 100%,за рахунок соціального патронату. Дошкільні заклади відвідують 88 дітей.   

     Педагогічні працівники ЗДО  пройшли курси підвищення кваліфікації при Одеській академії неперервної освіти. В  2021 році пройшли атестацію 2 педагогічних працівників.  З метою посилення контролю за якістю харчування, зокрема, якістю харчових продуктів, які постачаються до закладів дошкільної освіти, а також відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів», у всіх ЗДО продовжено впровадження систем управління безпечністю харчової продукції за принципами системи НАSSР (система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках). Здійснюється моніторинг дотримання санітарного законодавства при організації харчування дітей спільно з представниками  Держпродспоживслужби.

Забезпечені комп’ютерами 2 ЗДО, вихід до мережі Інтернет мають  2 ЗДО

 Середня вартість харчування дошкільнят становить  34,00 грн. в день.Із них 30% батьківські кошти,70% кошти громади.

У громаді не  працює електронна система реєстрації дошкільнят, оскільки  черги на влаштування до ЗДО немає.

Загальна середня освіта

             У ЗЗСО навчається 468 учнів у 30 класах. Крім того  для  1 хворого учня організовано  індивідуальне навчання. Середня наповнюваність класів становить 14,2 учнів.

На початку року,в зв’язку зі зміною назви Розквітівської громади,всі заклади освіти привели свої установчі  документи відповідно до Закону України «Про освіту».

В результаті проведеної роботи щодо формування бази даних на випускників загальноосвітніх  навчальних  закладів громади  у 2020/2021 році, оформлення та видачу персоніфікованих документів про освіту державного зразка, документами про освіту  забезпечено 44 випускників: 20 учнів ЗЗСО отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту, 24 учні одержали свідоцтва про базову середню освіту. 1випускниця  нагороджена  Срібною медаллю. Випускники 2020/2021р.були звільнені від проходження ДПА.                                            

 Результати олімпіад — це  головний критерій, за яким оцінюють якість надання освітніх послуг.У 2020/2021н.р., через пандемію було проведено лише ІІ-й етап  всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ-й та ІV-й етапи – скасовано. У  2020-2021 10 учнів стали переможцями районних  предметних олімпіад, у 2021/2022н.р.,відбувся тільки І тур предметних олімпіад,на сьогоднішній день призупинено їх проведення. До ІІ туру пройшло                                 49 учнів. Учні-переможці районних предметних олімпіад 2021р,були відзначені грошовими преміями сільської ради,а вчителі Грамотами Відділу освіти.

Відбулися засідання атестаційної комісії відділу освіти,культури, молоді та спорту Розквітівської сільської ради.  У 2021 році атестовано 1 керівника закладу загальної середньої освіти,  7       педагогічних працівників ЗЗСО та 2 педпрацівників ЗДО. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 2020/2021 навчальному році (навчання за програмами, участь у методичних заходах різних рівнів тощо) здійснювалося відповідно до плану та потреб у підвищенні кваліфікації і професійної перепідготовки згідно з Порядком підвищення кваліфікації  педагогічних та наукових працівників (зі змінами), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800. Завдяки злагодженості, чіткій координації зусиль, замовлення на підвищення кваліфікації станом на 01.12.2021 року виконано в повному обсязі. На базі  КЗВО, на онлайн-платформах «Всеоствіта», «Прометеус», «На урок», «Edera» підвищили свій професійний рівень понад 50 педагогічних працівників.В даний час, всі педагоги ЗЗСО,які будуть впроваджувати освітню діяльність в 5-х класах НУШ, проходять додатково курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО ОАНО 

Під час дії карантину, відповідно до управлінських рішень щодо організації освітнього процесу, в 2021 році освітні послуги здобувачам освіти надавалися з використанням дистанційних технологій.  Відділом освіти  було надано пропозиції та рекомендації керівникам закладів  освіти  щодо організації навчальних занять із застосуванням дистанційних форм та платформ. 100% педагогічних працівників опанували освітні платформи для проведення онлайн-конференцій та відеоуроків: Zoom, Google Meet, ClassRoom тощо. Для зворотнього зв’язку з батьками та здобувачами освітніх послуг використовувалися Viber, Skipe, Messenger.

За звітний період  з 01.01.2021р до 20.12.2021 відділ отримав та опрацював 1500 документів.  Надано листів, роз’яснень, відповідей  250.

Видано  накази, із них з основної діяльності -78    , з кадрів – 83. Отримано та розглянуто 6 звернень, на особистому прийомі начальника прийнято  8      осіб.

На виконання  Постанови Кабінету Міністрів України №684 від 13.09.2017 року проведена робота по обліку дітей дошкільного та шкільного віку.    Сформовано банк  даних дітей пільгових категорій з числа дошкільної та загальної середньої освіти.

 У лютому2021року підготовлено та сформовано звіт закладів дошкільної, середньої освіти 85-К, подано в електронній формі  до Департаменту.

Школярі з 28 січня по 20 лютого взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет», оцінили свої знання про безпечне користування глобальною мережею.

З 04 по 08 лютого 2021року було проведено Тижні безпечного Інтернету. Цього року вони проходили під гаслом «Разом для найкращого Інтернету».

    У лютому 2021 року всі учні-випускники 11 класу закладів загальної середньої освіти громади за підтримки відділу освіти,культури, молоді та спорту зареєструвалися для здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Проводився методичний супровід здачі ЗНО. Третина випускників спробували власні сили у пробному ЗНО в березні 2021 року .Всі 20 випускників здали ЗНО.У ВНЗ здобувають освіту 9 випускників 2021р.

Відділом освіти,культури, молоді та спорту сформовано базу даних для видачі документів про базову та повну загальну середню освіту випускників 9 та 11 класів  2020/2021 навчального року.  База успішно  була  здана до опрацювання у Департамент освіти і науки Одеської  ОДА.

У березні перевірено достовірність введеної інформації про випускників та сформовано пакет на виготовлення документів про освіту.

 У березні проведено підготовчу роботу по запровадженню  реєстрації дітей для зарахування до 1 класу закладів загальної середньої освіти.

 У березні відділом освіти,культури, молоді та спорту проведено моніторинг сайтів закладів загальної середньої, дошкільної  освіти, підготовлено рекомендації щодо покращення інформативності та функціональності, прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти.

  При вивченні стану організації ділової документації в закладах освіти громади, надання дієвої допомоги керівникам закладів освіти, підвищення рівня організації діловодства системи освіти Розквітівської громади  з 26 березня по 07 квітня 2021 року  було проведено моніторинг стану ведення ділової документації в 2 закладах загальної середньої освіти .

  Формування здорового способу життя, зміцнення духовного і фізичного здоров’я школярів, перевірки знань із військової історії та навичок військово-спортивної підготовки школярів на основі народних звичаїв та усвідомлення славного, героїчного минулого наших предків, виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу була проведена Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-спортивна патріотична гра«Сокіл» («Джура»)».Змагання відбулися між командами Ставківського та Розквітівського ЗЗСО.Учасники гри були відзначені грошовою винагородою.

Керівники нагороджені Грамотами Відділу освіти.

  У І і ІІ етапі Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика та  Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім. Т.Г.Шевченка, брали участь учні всіх закладів освіти громади.Після визначення переможців будуть відзначені найкращі роботи.

  Здоров’я нації починає формуватися ще в шкільному віці. У кожному ЗЗСО проводяться місячники здоров’я, видаються буклети, стіннівки «Здоровим бути модно», «Спорт – це запорука здоров’я», проводяться конкурси малюнків, учнівських творів «За здоровий спосіб життя». Традиційним стало проведення конкурсу-фестивалю «Молодь обирає здоров’я», де учні пропагують здоровий спосіб життя, негативне ставлення до шкідливих звичок (тютюнопаління, наркоманія, вживання алкоголю).       Велика увага в ЗЗСО громади приділяється попередженню правопорушень: у школах розроблені «Заходи щодо профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності», «Заходи щодо профілактики насильства над дітьми», згідно з яким створені банки даних на дітей різних  категорій. В кожному закладі освіти наявні Куточки правової освіти з номерами телефонів довіри,  Конвенція ООН про права дитини та інші матеріали просвітницького характеру.

 

Цивільний захист, охорона  праці  та  безпека  життєдіяльності

На  виконання  кодексу  цивільного  захисту  України  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  02.10.2012 № 5403-VI  головним завданням  ЦЗ  закладів  освіти  громади  на 2020/2021 рік  було  підвищення  ефективності захисту  учасників  освітнього процесу  і  працівників при  виникненні  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру,  можливих  терористичних  актів.

В  ході  реалізації  головного  завдання  основні  зусилля  було  зосереджено  на:

- організації проведення заходів, спрямованих на популяризацію здорового і безпечного способу життя і підвищення рівня практичної підготовки молоді, дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях;

- забезпечення дієвого контролю за роботою навчальних закладів, якістю навчання  з  "Основ безпеки життєдіяльності",  застосування  вимог  нових  законодавчих  і  нормативно-правових  актів  у  сфері  ЦЗ;

- вдосконаленню  розвитку  навчально-виховної  та  нормативно-правової  бази  у  сфері  захисту  учасників  навчально-виховного  процесу  і  працівників  галузі;

- забезпеченню  виконання  державних,  регіональних  і  місцевих  програм  щодо  зменшення  загрози  і  запобігання  виникненню  можливих  надзвичайних  ситуацій  та  мінімізації  їх  наслідків;

В  ході  виконання  головного  завдання  протягом  квітня  місяця  організовано  місячник  цивільної  оборони  з  проведенням  в  закладах  освіти  громади  25  квітня  2021р.  єдиного  Дня  цивільного захисту  в  закладах  освіти  району  із залученням працівників МНС України,в результаті проведеної роботи:

- забезпечено  впевненість  учнів  у  ефективності  заходів  з  цивільного  захисту.

- сформовано  в  учнів  такі  морально-психологічні  якості,  як:  відвага,  мужність,  витримка,  ініціатива,  спритність,  самовідданість  під  час  виконання  завдань  ЦЗ.

- закріплено  учнями  та  колективом  закладів  теоретичні  знання  з  питань  ЦЗ  і  вдосконалені  практичні  навички  дій  в  екстремальних  ситуаціях.

- в закладах  освіти оформлено куточки охорони праці,  безпеки  життєдіяльності,  правил дорожнього руху, в наявності схеми безпечного підходу до навчальних закладів.

- у закладах щорічно розробляються заходи щодо організаційної роботи з питань пожежної безпеки, правил поведінки під час пожежі, створено ланки на випадок стихійного лиха та надзвичайних ситуацій.

- учасники освітнього процесу при виконанні практичних робіт в основному дотримуються правил безпеки, інструкцій з охорони праці.  В навчальних кабінетах в наявності відповідні інструкції.

            Позашкільна освіта

 Станом на 1 грудня 2021 року показник охоплення  учнівської молоді позашкільною освітою становить 50 %.

На базі шкіл громади функціонують 15 гуртків різних вікових категорій (232 вихованців) за напрямками: художньо-естетичний  – 3 гуртка (49 вихованців), військово-патріотичний – 5 гуртків (76 вихованців),фізкультурно- спортивний – 4 гуртки (59 вихованці),туристсько-краєзнавчий- 1 гурток (18 вихованців), еколого-натуралістичний – 2 гуртка (30 вихованців),музичний - (__ вихованців),екологурток морально-естетичного виховання ____вихованців, 

ІV. Організація:

-  харчування

         У всіх 3 школах громади створені умови для організації гарячого харчування школярів. Безкоштовним гарячим харчуванням стовідсотково охоплені учні 1-11класів. Норми харчування, згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 24.03.2021 року №305 не виконується в тому об’ємі, в якому належить.  

            Вартість  харчування  на день в середньому становить 15.00    грн.

Харчоблоки всіх шкіл забезпечені гарячою та холодною проточною водою.У цьому році введено в експлуатацію нове обладнання харчоблоку Ставківського ЗЗСО,придбано нові меблі,зроблено косметичний  ремонт,установлена витяжка. Планується за кошти обласного бюджету оновити обладнання харчоблоку Розквітівського ЗЗСО,оголошено тендер. В Анатолівському ЗЗСО,за кошти меценатів проведено ремонт харчоблоку. 

 

-  комп’ютеризація  навчальних закладів

           Усі загальноосвітні навчальні заклади громади забезпечені комп’ютерною технікою.

У навчальних кабінетах, адміністративних приміщеннях та шкільних бібліотеках установлені і працюють  персональні  комп’ютери.У 2021р за рахунок залишків освітньої субвенції у всіх ЗЗСО громади оновлена навчально-матеріальна база,зокрема, навчальних кабінетів  природничо-математичного циклу,суспільно-гуманітарного та комп’ютерні класи. Забезпеченість шкіл лабораторним та демонстраційним обладнанням не перевищує 40 % від затвердженого переліку.За умови співфінансування, Розквітівському ЗЗСО було виділено  6 ноутбуків для вчителів.У Ставківський ЗЗСО придбано акустичну систему,оновлено стільці в актовій залі,придбано оснащення для кабінетів природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклу.

До мережі Інтернет підключено  3 ЗЗСО і 2 ЗДО  (100%).

-  підвезення шкільним автобусом. Відповідно до ст.35 Закону України « Про освіту» державою забезпечуються гарантії в частині соціального захисту учнівської молоді. Так,учні,які проживають у сільській місцевості на відстані понад 2км від школи, забезпечуються безкоштовним підвозом. У громаді за межею пішохідної доступності проживає 162 учні. Всі діти і педагоги підвозяться до школи.

На сьогоднішній день парк шкільних автобусів нараховує 5 одиниць техніки.

 Автобус,який придбаний у 2020р, здійснює підвіз учнів з вересня 2021р.

                                                                                                                

 

Забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів

 

За кошти державного бюджету у 2021 році забезпечено підручниками для 8 та 4 класів 100 відсотків учнів, інші  забезпечуються за кошти освітньої субвенції,  що надійшла    на початку 2021року. Книги одержані(крім тих,які були замовлені,але не було друку),видані ЗЗСО.  Зараз відбувається відбір проектів підручників для 9-го класу.

 Медичне забезпечення

            Всі учні закладів освіти громади у  проходять медичний огляд.12 дітей пільгового контингенту в 2021р були на оздоровленні в  таборі «Золотий берег»,на оздоровлення було виділено з місцевого бюджету 150 000 тис.грн.

 

 

V. Стан матеріально-технічної бази закладів освіти:

1. Капітальний ремонт:

За кошти освітньої субвенції в закладах освіти проведені ремонтні роботи:

- облаштовано внутрішній туалет в Анатолівському ЗЗСО-ЗДО;

-замінено дах Анатолівського ЗЗСО;

-заміна дверей в Розквітівському ЗЗСО;

 

 За рахунок коштів  бюджету громади виконуються  поточні ремонти.

VІ. Фінансово-господарська діяльність

ЗЗСО Розквітівської с/р утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції, місцевого бюджету.

З місцевого бюджету у 2021 році виділено на функціонування закладів освіти:

Ставківському ЗЗСО - 120000грн.

Розквітівському ЗЗСО - 100000 грн.

Анатолівському ЗЗСО -  80000 грн.

Розквітівський ЗДО – 30000 грн.

Ставківський ЗДО – 30000 грн.

На кінець року заборгованості по виплаті заробітної плати та енергоносіям немає.

Для якісної підготовки  до   НУШ  державою було виділено 51098,00тис.   грн. на придбання меблів, 37638,00 для придбання   дидактики,102288,00     – на придбаня комп’ютерної техніки,   10%  коштів місцевого бюджету(співфінансування ) було виділено на сесії Розквітівської  сільської  ради.Для учнів 1класу придбано телевізори,ноутбуки,меблі,чекаємо поставки принтерів

 Котельні:

Заклади освіти Розквітівської с/р опалюються 5 котельнями, 1 котельня – вугіллям, 4 котельні на газу, 1 пілетами.

           

 Забезпеченість вугіллям:

            Потреба вугілля на опалювальний сезон 2021/2022 -  80 тонн.

            Залишків з минулого опалювального сезону немає.10тон

            вугілля  закуплено у ПрАТ ВО "Облпаливо" згідно умов договору.На цей час на складі вугілля відсутнє.

           

 

VІІ. Проблемні питання

Для забезпечення належних умов навчання та виховання учнів у загальноосвітніх закладах громади необхідно провести такі заходи:

- капітальний ремонт фасадної стіни Ставківського ЗЗСО,

- утеплення молодшого корпусу Розквітівського ЗЗСО;

 - капітальний ремонт харчоблоку у Розквітівському ЗДО;

- капітальний ремонт Анатолівської  бібліотеки;

-капітальний ремонт Розквітівської бібліотеки;

-капітальний ремонт Ставківської  бібліотеки;

-ремонт даху Розквітівського будинку культури;

 

         Назріває проблема з експлуатацією шкільного автобуса, який здійснює підвезення 30 дітей і вчителів з с. Антонівка, с. Веселе.

Заклади дошкільної освіти потребують поліпшення пожежної безпеки:

-зробити вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищ

-  провести навчання осіб, відповідальних за протипожежну безпеку;

 - встановлення пожежної сигналізації в Анатолівському ЗЗСО,             

    Ставківському ЗДО та Розквітівському ЗДО;

 Існує ряд проблемних питань  щодо пониження ступеню Анатолівського ЗЗСО, ця тема винесена на громадське обговорення,це викликає соціальну напругу серед батьків, педагогічних працівників, відповідно небажання батьків, щоб їхні діти відвідували навчальні заклади у іншому населеному пункті;

відсутність доріг належної якості.

 

  VІІІ. Заклади культури

На території Розквітівської с/р функціонують 2 Будинки культури,3 сільських клуби та 5 сільських бібліотек, а саме:

 

1. Розквітівський Будинок культури;

2. Ставківський Будинок культури;

3. Онорівський сільський клуб;

4. Чудський сільський клуб;

5. Нейківський сільський клуб;

 

Бібліотеки:

 

1. Розквітівська сільська бібліотека.

2. Ставківська сільська бібліотека.

3. Рівненська сільська бібліотека.

4. Нейківська сільська бібліотека.

5. Анатолівська сільська бібліотека.

 

Розвиток основних жанрів

 

    Робота закладів культури Відділу освіти, культури та спорту спрямована на  розвиток культурно-дозвільної  діяльності, на відродження, популяризацію народних традицій, звичаїв та обрядів, розвиток творчості дітей, організацію змістовного дозвілля, виявлення творчих  здібностей населення різного віку, проведення масових  заходів, знаменних  подій.

    Таким чином, творча робота  в закладах ведеться за декількома основними напрямками: культурно - дозвілева діяльність (організація і проведення культурно-дозвілевих заходів ), робота аматорських колективів художньої творчості . 

 Гуртки в закладах мають різну жанрову направленість.

 

При Розквітівському БК працюють:

 • Вокальний колектив "Веснянка" к-сть уч.8 ч. (керівник Поян Р.М.)
 • Танцювальний коллектив "Едельвейс" к-сть 10ч. (керівник Соловей І.В.)
 • Дитячий вокальний гурт "Усмішка" к-сть 13 ч. (керівник Соловей І.В)
 • Гурт – солісти вокалу к-сть 10 ч. (керівник Поян Р.М.)
 • Театральний кружок "Оріяна" к-сть 7 ч. (керівник Соловей І.В.)

 

  При Ставківському БК працюють:

 • Жіночий вокальний ансамбль "Ставківчанка" к-сть уч.14( керівники: Шулячинський Д.В., Агаджанова Н.П.)
 • Драматичний гурт "Міцний горішок" к-сть уч.6(керівники : Шулячинський Д.В., Агаджанова Н.П.)
 • Хореографічний гурт "Сонечко" к-сть уч. 7(керівники: Шулячинський Д.В., Агаджанова Н.П.)

 

 При Онорівському СК працюють:

 • Дитячий вокальний гурт "Дзвіночок"- к-сть уч. 12 (керівник - Зубкова Ж.)
 • Дитячий вокальний гурт "Сонечко" – к-сть уч. 12 (керівник - Зубкова Ж.)

 

При Нейківському СК працюють:

 • Дитячий вокальний гурт "Мальви"- к-сть уч. 6 ч. (керівник Витопоренко Г.С.)
 • Жіночий вокальний ансамбль "Нейківчанка"- к-сть уч. 7 ч. (керівник Витопоренко Г.С.)
 • Дорослий театральний гурток "Прем'єра"- к-сть уч. 7 ч. (керівник Витопоренко Г.С.)
 • Дитячий театральний гурток "Казкова мозаїка"- к-сть уч. 6 ч. (керівник Витопоренко Г.С.)

 

При Чудському СК працюють:

 • Дитячий вокальний гурт "Мрія"- к-сть уч. 9 (керівник Лабінська Р.Я)
 • Дитячий театральний гурток "Орхідея" – к-сть уч. 9 (керівник Лабінська Р.Я)

 

 

Начальник відділу освіти,

культури  молоді та спорту                                                    Валентина КОНОВАЛЬЧУК-ЧАБАН

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь