Розквітівська громада
Одеська область, Березівський район

Про затвердження бюджету Розквітівської сільської ради  об’єднаної  територіальної громади 

Дата: 15.10.2021 14:18
Кількість переглядів: 234

                                                                                            

Україна

 РОЗКВІТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ   

БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ІІІ сесія VIII  скликання

РІШЕННЯ

  24 грудня  2020 року                                                                                № 40-3/VIIІ

Про затвердження бюджету                                                                                                 Розквітівської сільської ради  об’єднаної                                                                територіальної громади  Березівського району                                                                 Одеської області   на 2021 рік.

 (15506000000)
(код бюджету)

     Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Розквітівська сільська рада об’єднана територіальна громада  

Вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 34146572 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 33965412 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 181160 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 344146572 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 33959794 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 186778 гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету  відсутні.

надання кредитів з місцевого бюджету відсутні.

профіцит  в бюджеті загального фонду складає 5618 грн  згідно з додатком 2 до цього рішення та буде використаний для покриття дефіциту спеціального фонду бюджету;

дефіцит  спеціального фонду  бюджету складає  5618 грн  згідно з додатком 2 до цього рішення та буде покритий за рахунок передачі коштів з загального фонду бюджету до спеціального;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі  335104 гривень, що

становить один відсоток  видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 77355  гривень, що становить 0,5  відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати  місцевій державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

Розподіл  між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я здійснюється  відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами  після розподілу вільного залишку згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  у сумі 1355633 грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2021 рік"

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15  Бюджетного кодексу України;

3) кредитування відсутнє

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-І,71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2021  рік":

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2  частини 3 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) кредитування відсутнє.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити:

у 2021 році  надання місцевих гарантій  не планується;

на 31 грудня 2021 року місцевого боргу не планується та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу  не планується.

10. Зазначити про необхідність надання суб’єктами господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста, або місцевих гарантій, майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань та сплати до місцевого бюджету плати за їх отримання, або про звільнення від такої необхідності.

11. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного боргу;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації;

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

12. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового відділу за погодженням з постійною комісією з питань  бюджету, фінансів   та соціально – економічного розвитку, промисловості та сфери послуг  розміщувати на конкурсній основі тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів бюджету на депозитних рахунках банківських установ.

 

13. Дозволити  Керівнику Фінансового відділу отримувати в органах Державної казначейської служби України позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених  видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

14. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору  здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

15. Забезпечити  виконання Фінансовим відділом норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

16. Відповідно до частини 7 статі 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади фінансовий відділ за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

     Відповідно до частини 8 статі 23 Бюджетного кодексу України  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням сесії  Розквітівської  сільської ради ОТГ, погодженим з постійною комісією з питань  бюджету,фінансів   та соціально – економічного розвитку, промисловості та сфери послуг у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

     Вносити зміни до переліку об’єктів та заходів , що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фонду, з послідуючим погодженням із  постійною комісією з питань  бюджету,фінансів   та соціально – економічного розвитку, промисловості та сфери послуг.

 Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

17. Здійснення з 01 січня 2021 року з бюджету територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 5 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків  між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

18. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 р.

19. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Згідно пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення даного рішення протягом десяти днів з дня його прийняття в засобах масової інформації.

21. Субвенції, надані з місцевого бюджету громади до обласного та державного бюджету є остаточними і  безповоротними та використовуватимуться у натупному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісією з питань  бюджету,фінансів   та соціально – економічного розвитку, промисловості та сфери послуг.


 

Сільський голова                                                             Олександр ПАВЛИШИНЕЦЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь